Nieuwsberichten over elektrosmog

Neemt elektrosmog toe?

Wat wel duidelijk is, is dat de elektrosmog in de toekomst enorm zal toenemen. Maar wat is elektrosmog eigenlijk? 

Uiterlijk met de komst van 5G denken steeds meer mensen aan elektrosmog en de effecten van gsm-straling. Wat wel duidelijk is, is dat de elektrosmog in de toekomst enorm zal toenemen. Maar wat is elektrosmog eigenlijk? En is elektrosmog echt schadelijk?

Wat is elektrosmog??

Strikt genomen is elektrosmog – of ook wel e-smog – een informele uitdrukking voor elektromagnetische straling. Het wordt opgewekt door elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (EMF) en straling (EMR), die niet in de natuur voorkomen, maar technisch worden opgewekt.

Waar komt elektrosmog voor?

Ongemerkt steeds meer elektrosmog om je heen

Ten eerste komt elektrosmog overal voor waar stroom loopt. Daar worden elektromagnetische velden (EMV) opgewekt. Het grootste deel van elektrosmog bestaat echter uit elektromagnetische straling (EMR). Het wordt gegenereerd door zendmasten, WLAN, Bluetooth, draadloze apparaten en digitale technologieën zoals mobiele telefoons en smartphones, laptops en notebooks, tabletcomputers, e-readers, Bluetooth-hoofdtelefoons enz.

De blootstelling aan straling is de afgelopen jaren dramatisch toegenomen – ten eerste door 5G, ten tweede doordat we steeds meer digitale technologie gebruiken. Niet alleen mobiele telefoons en laptops, maar ook een groot aantal apps vergemakkelijken ons dagelijks leven. Internetshoppen, internetbankieren, zoommeetings – we kunnen bijna alles digitaal afhandelen. Dit betekent echter dat we ondertussen 24 uur per dag, zeven dagen per week worden blootgesteld aan de straling van elektrosmog – ook als we de mobiele telefoon of de tabletcomputer niet gebruiken – omdat de straling er nog steeds is.

Is elektrosmog schadelijk?

Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 1000 wetenschappelijke studies die de schadelijke biologische effecten van elektrosmog wetenschappelijk bewijzen.

Daarom eisen steeds meer artsen en wetenschappers over de hele wereld om de uitbreiding van de digitale infrastructuur (bijvoorbeeld 5G) te stoppen. Al in 2000 – en dus ver voor 5G – presenteerden 300 Russische onderzoeksteams hun resultaten over de effecten van elektromagnetische velden en straling (EMV en EMR) in de biologie en geneeskunde op een internationaal wetenschapscongres. Het rapport van prof. dr. Jurij Vakhtin trok speciale aandacht omdat het onderzoeksteam van prof. Vakhtin ontdekte dat elektrosmog zelfs bij de laagste intensiteit schadelijke bijwerkingen heeft op het lichaam. Grenswaarden bieden dus geen enkele bescherming tegen de negatieve biologische effecten van elektrosmog, zoals veroorzaakt door straling van mobiele telefoons.

In het Freiburgse Beroep (Freiburger Appell) van 2002 richtten verschillende artsen zich zowel tot de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en de politiek als tot het publiek. Daarin wezen ze op een duidelijk temporeel en ruimtelijk verband tussen het optreden van bepaalde ziekten en het begin van de blootstelling aan straling.

In 2015 wendden meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 ​​landen zich tot de Europese Unie en waarschuwden voor de gevaren van 5G. De wetenschappers verzochten de EU om gevolg te geven aan een resolutie van de Raad van Europa, waarin een onafhankelijke werkgroep wordt gevraagd de gezondheidseffecten opnieuw te beoordelen.

Welke maatregelen worden genomen tegen de effecten van elektrosmog?

Om mensen te beschermen tegen de gevolgen van elektrosmog zijn er wettelijke grenswaarden vastgesteld. De limieten moeten de blootstelling aan straling voor gebruikers van mobiele telefoons minimaliseren, zodat er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Maar precies dat is het cruciale punt: de grenswaarden zijn medisch niet relevant. Voor het vaststellen van de drempelwaarden beperkt de bevoegde autoriteit, het Bundesamt für Stralingsbescherming (BfS), zich uitsluitend tot de thermische effecten, dus bijvoorbeeld tot het opwarmen van het oor bij langdurig telefoneren met de mobiele telefoon . De biologische effecten van straling van mobiele telefoons worden al jaren genegeerd – ondanks de grote aantallen onderzoeken wereldwijd die aantonen dat straling van mobiele telefoons deels ernstige biologische effecten op het lichaam kan hebben, al ver onder de geldende grenswaarden.

Wie moet er beschermd worden tegen elektrosmog?

Bescherming tegen elektrosmog is voor iedereen noodzakelijk. Omdat we inmiddels 24 uur per dag bereikbaar zijn via WLAN of mobiele communicatie (4G of LTE, 5G), zijn we de klok rond onder invloed van elektrosmog, dus onder invloed van hoogfrequente, gepulseerde straling. Elk afzonderlijk organisme wordt daardoor op den duur overbelast.

Beschermt een schild mij?

Bij het afschermen van elektrosmog wordt als het ware een beschermend scherm gebouwd, bijvoorbeeld door middel van afschermende verf en pleisterwerk voor muren, maar ook door speciaal textiel voor ramen. Dat alles zou de straling moeten afschermen die van buitenaf komt (bijvoorbeeld via zendmasten en het draadloze netwerk van de buren). Elektrische apparaten in huis of in de flat zorgen echter voor elektrosmog die er dus nog steeds is. En nog meer: ​​door digitale technologie (WLAN, mobiele telefoon enz.) die in huis of in de woning wordt gebruikt, kan de straling zich vaak vermenigvuldigen, zodat een afscherming zelfs ongunstige effecten kan hebben.

Hoe kan ik mezelf op een duurzame manier beschermen?

In principe moet men draadloze apparaten en digitale technologie zoveel mogelijk vermijden. Gebruik daarom een ​​bedrade hoofdtelefoon in plaats van een Bluetooth-hoofdtelefoon en schakel de smartphone en de WLAN-router ‘s nachts uit. Straling dringt echter gemakkelijk door muren heen waardoor we toch worden blootgesteld aan de hoogfrequente straling van satellieten, zendmasten of het draadloze netwerk van de buren. Daarom is de Memon-technologie ontwikkeld, die de negatieve effecten van elektrosmog compenseert zonder dat we afstand hoeven te doen van moderne technologie. Door middel van Memon wordt een gerenatureerde leefomgeving gecreëerd, waarin het menselijk organisme beschermd kan worden tegen stralingsstress en perfect kan recupereren.

Leave a Comment