Veel gestelde vragen over de Memon bionic instruments

Hier kunt u snelle antwoorden vinden op uw vragen. Als u nog onbeantwoorde vragen heeft, neem dan s.v.p. contact met ons op. U vindt onze gegevens op de site.

1. Waarom gaat de informatie die opgeslagen zit in de Memonizers nooit, zelfs na 20 jaar verloren?

De informatie is op dezelfde manier opgeslagen als een op muziek cd of een band, die kunnen ook informatie over zeer lange periodes opslaan.

2. Hoe kan het effect zonder enige energiebron, zoals elektriciteit of magneten worden bereikt?

Omdat het zich baseert op het natuurlijke straling veld van alle materie. Elke boom, elke steen en alles om ons heen, heeft een energieveld, gebaseerd op frequenties.

3. In welke omstandigheden kan de werking van een Memonizer worden gebroken?

Als deze wordt geopend of aan een sterk effect of onder invloed van een sterk magnetisch veld onderworpen was, kan een defect ontstaan. Indien verkeerd geïnstalleerd, zal de Memonizer niet onbruikbaar worden, maar zal het effect zwakker of worden of zich niet ontwikkelen. Ook bij vallen kan de Memonizer beschadigd worden.

4. Kan de Memonizer door het verwijderen en herinstalleren beschadigd worden?

Nee, zolang u maar zorgvuldig bent en er geen dingen gebeuren beschreven onder punt 3 en er geen significante veranderingen in de omgeving zijn, zoals bv. de oppervlakte van de ruimte, de hoeveelheid van water- en de elektriciteit verbruik. Als u een Memonizer in dezelfde locatie wilt installeren, moet u minstens 1 weken moeten wachten alvorens deze opnieuw te plaatsen.

5. Hoeveel water zou ik moeten drinken om het optimale ontgiften te waarborgen?

Meestal is de geadviseerde hoeveelheid afhankelijk van de lichaamsgrootte, leeftijd en externe voorwaarden. Vaak zal twee tot drie liter per dag een goede richtlijn zijn. Volg uw intuitie, te veel water zal nl. ook mineralen en sporenelementen ‘wegspoelen’.

6. Volstaat één MemonizerWATER voor mijn gehele oppervlaktevlakte of mijn geheel huis?

Normaal gesproken; ja. In het uiterst uitzonderlijke geval dat u twee afzonderlijke watermeters heeft, is het noodzakelijk om per watermeter een MemonizerWATER te gebruiken. Uw adviseur zal u hieromtrent graag voorlichten.

7. Wat is de beste manier voor het vervoer van de Memonizer?

De beste manier is: in de originele verpakking of verpakt in aluminiumfolie, met de glanzende kant naar buiten.

8. Heeft een grotere MemonizerCOMBI een sterker effect?

Nee, de verschillende Memonizers zijn ontworpen voor verschillende niveaus van verbruik. Dit heeft te maken met het te beschermen gebied. Een grotere Memonizer verwijdert niet meer informatie dan één van de juiste afmeting van een pand en/of de hoeveelheid waterafname.

9. Wordt een MemonizerCOMBI zwakker na een bepaalde tijd?

Nee, indien correct gebruikt, toont de ervaring aan dat de werking van een Memonizer minimaal 20 jaar zal duren. Het volledige effect wordt gegarandeerd tot het eind van de gebruiksduur, op dezelfde manier als een motor die zonder brandstof komt. De blauwe led zal bij het stoppen van de werking doven.

10. Waar moet ik op letten voor ik verhuis?

Vermijd de zaken die vermeld worden in punt 3. Verder moet U zich afvragen of de memonizer de juiste capaciteit heeft voor uw nieuwe huis. Indien U toch nog vragen zou hebben, dan kan uw adviseur deze beantwoorden.

11. Waarom zijn er verschillende maten?

Omdat de maat bepaald wordt door de afmetingen van het pand en/of het verbruik van het water om de gegarandeerde levensuur van 20 jaar te waarborgen.

12. Kan ik mij een tijdje slechter voelen nadat de MemonizerCOMBI is geïnstalleerd?

Ja, dat kan. Dit is vanwege het homeopathische principe, wat herkend wordt als de ‘aanvankelijke verslechtering’, de zgn. Herxheimer reactie.

13. Waarom reageren de mensen zo verschillend op de MemonizerCOMBI?

Elke persoon is een individu met eigen sterke punten en omstandigheden, zodat iedereen verschillend reageert.

14. Hoeveel kost een MemonizerWATER?

Dit hangt van de specifieke situatie af. Wij zullen graag een aangepast offerte opstellen aangepast aan uw behoeften. Een voorbeeld: Bij een gebruik van 160 m3 kost de MemonizerWATER 719,00 Euro. Is dat duur? Laten we eens rekenen;
Gezien de minimale werking van 20 jaar is dit 35,95 Euro per jaar. Stel dat er 4 mensen wonen. Normaal dien je 2 liter per dag te drinken. Indien we rekenen dat per dag voor het gehele gezin 2 flessen water wordt gekocht voor 2 euro, dit komt neer op 730,00 Euro per jaar. Maar er hoeven geen (plastic) flessen water meer gekocht te worden en daarmee heeft de MemonizerWATER zich binnen 1 jaar terugbetaald.

Geen afval van plastic flessen, geen statiegeld, niet meer sjouwen met flessen etc. Tevens zul je minder zeep en was-producten nodig hebben en voorkom je kalkaanslag, waardoor de apparatuur langer meegaat. Tevens zal het water wat je drinkt van veel betere kwaliteit zijn, waardoor je je lichaam niet meer belast wordt met gifstoffen en tevens de werking van het immuunsysteem wordt bevorderd.

15. Hoe installeert u de verschillende Memonizers?

Er zijn gedetailleerd, gemakkelijk-te-begrijpen installatie-instructies bij elke Memonizer gevoegd.

16. Hoe kan ik testen welk effect de Memonizer op me heeft?

Sommige artsen, natuurgeneeskundigen en therapeuten die een bio-resonantie of ander meetinstrument hebben kunnen biofunctionele systeemdiagnostiek uitvoeren.
Vraag uw bio-resonantie of bio-fotonen therapeut.
Bijvoorbeeld:
Het expertsysteem Chiren, elektro-acupunctuur therapeuten die met behulp van de vega-test diagnostiek, kunnen deze testen uitvoeren.
Om een echte indruk te krijgen, moet u een vergelijking vóór en na het plaatsen van een Memonizer doen. Praktijk Biolithe kan de test met het expertsysteem Chiren voor u verzorgen, zie www.biolithe.nl.

17. Hoeveel Memonizers heb ik nodig voor een DECT draadloze telefoon?

Het basisstation moet worden geharmoniseerd door gebruik te maken van een MemonizerCOMBI. Deze wordt met een stopcontact verbonden om al de e-smog verontreiniging in de verbonden ruimten te harmoniseren. Verder moet er een MemonizerMOBILE in elke DECT handset.

18. Waarom wordt de informatie overgedragen in de lucht door elektriciteitskabels?

Huizen en muren zitten vol kabels waaraan diverse elektro-apparaten, zoals verlichting, televisies, wekkerradio’s, enz. verbonden zijn. De nul-geleider van het stroomnet wordt gebruikt als vervoermiddel en antenne voor de memo-informatie.

19. Waarom vloeit het water voorbij de MemonizerWATER en niet erdoor?

De Memonizer ontwikkelt en houdt een efficiënt veld in stand, het water vloeit door dit veld en de ziekmakende informatie wordt verwijderd. Daarom is het niet noodzakelijk voor het water om direct door de MemonizerWATER te vloeien.

20. Wat zit van binnen in de Memonizer?

De Memonizers bevatten een controlestrook gemaakt van metaal en magnetische film, evenals siliciumkwarts welke dient als opslagmedium.

21. Waarom heb ik minder benzine nodig als ik een MemonizerCAR heb?

De herpolarisering van het volledige voertuig en de vermindert de weerstand van de luchtwrijving, het effect is gelijkaardig aan een magnetische levitatietrein, die de brandstofconsumptie kan verminderen.

22. Waarom wordt de E-smog neutralisatie geïntegreerd in alle systemen?

E-smog is tegenwoordig overal, zodat deze bron van interferentie altijd moet worden meegerekend. Ook hier, werkt memon bionic instruments aan het principe van volledigheid, dat is waarom geadviseerd wordt de MemonizerWATER altijd samen met een MemonizerCOMBI te gebruiken. 

23. Waarom is er zo weinig wetenschappelijke informatie?

Omdat het effect op het menselijke lichaam individueel is en voor zo vele verschillende mensen niet kan worden gereproduceerd. Desondanks, bestaan er talrijke testresultaten van erkende wetenschappelijke organisaties.

24. Waarom wegnemen van informatie en niet superpositie of afscherming?

Als u informatie toevoegt, (wat een aantal stralingsbeschermingsproducten doen) blijft de bestaande informatie negatief. Een algehele beveiliging (toevoegen of wegnemen) leidt tot functionele problemen. Slechts het wegnemen brengt de gewenste effecten voor de menselijke en dierlijke cellen. Stel je een orkest voor; dat wordt beschermd en dat hoewel u het niet kunt horen, nog steeds speelt. Het afschermen veroorzaakt ook reflectie, met dezelfde schadelijke gevolgen. Opmerking; bij toevoegen betekent 90% beveiliging niet dat slechts 10% van het schadelijke effect nog aanwezig is – hierbij blijft 100% van de negatieve informatie behouden. memon bionic instruments is daarom niet voor toevoegen, maar voor wegnemen van schadelijke informatie!

25. Wat wordt eigenlijk getransformeerd?

Alle informatie die zich in de Memonizer bevindt wordt omgezet in een voor cellen beschermende veld.

26. Wat is kwantumtransformatie?

De kwantum transformatie is de wetenschappelijke term voor informatieoverdracht.

27. Wat gebeurt er als een Memonizer op de vloer valt?

Dan kan deze onbruikbaar worden, zeker als de led gedoofd is, zal dit moeten worden gecontroleerd.

28. Is de MemonizerCOMBI ook geschikt voor gebruik buiten?

Ja, natuurlijk, mits er voldoend elektrische geleidingen voor het transport van het beschermende veld aanwezig zijn.

29. Wordt de Memonizer verzekerd op levering?

Dit is afhankelijk van de afspraken tussen leverancier en afnemer.
uiteraard hebben wij de afspraken dusdanig dat u altijd verzekerd bent van een correcte levering!

30. Kan ik de Memonizer teruggeven als het niet werkt?

Alle Memonizers worden gecontroleerd door onze afdeling kwaliteitscontrole alvorens ze worden verstuurd en zijn werkzaam. Als een Memonizer niet zal werken bij ontvangst wordt deze omgeruild, tenzij de situaties die in 3. worden vermeld zijn voorgekomen.
Zie ook onze retour-pagina waar we wisselende retour-acties vermelden

31. Hoe lang duurt de levering?

Standaardmodellen leveren wij uit voorraad, voor speciale zeer grote modellen geldt een levertijd van enige weken.

32. Kunnen andere straling beschermingsproducten in combinatie met Memon® Bionic Instruments worden gebruikt?