Alles over aardstralen (aardstraling)

Wateraders

Regenwater dat de grond insijpelt, vormt ondergrondse beken en rivieren, afhankelijk van de samenstelling van de aardbodem. De straling of energie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de wrijving tussen water en gesteente. Het staat vast, dat mensen die langere tijd op zo"n plaats verblijven daarop reageren. Het lichaam raakt ongemerkt gespannen: Symptomen zoals slaapproblemen, hoofdpijn, migraine en hoge bloeddruk doen zich voor.
Maar ook circulatiestoornissen, spataders, gewricht- en rugpijn, frequente nachtmerries, ademnood, zware benen, jicht en reuma kunnen het gevolg zijn.. Bijzonder extreme gevallen kunnen resulteren in tumoren en zelfs kanker.

Gesteenteverschuivingen

Gesteenteverschuivingen zijn omhooggeduwde aardlagen die zich gedurende eeuwen ontwikkeld hebben. Net als bij rotsbreuken komen verschillende geologische lagen samen, maar de straling is aanzienlijk sterker. Bewustzijnsveranderingen zoals agressie, geïrriteerdheid, depressies, zich afzonderen en ontwikkelingsproblemen doen zich vaak voor. Geologische verschuivingen zijn tektoniek (hebben betrekking op de bewegingen in de aardkorst) zoals kloven, scheuren, holtes en dergelijke, maar ook ertslagen, olie of kolen. Men neemt aan dat microgolfstralingen in beweging gebracht worden door neutronenstralingen.
Het is hoe dan ook duidelijk, dat mensen die langdurig op zo"n plaats verblijven, de meest uiteenlopende symptomen vertonen, zoals bijv. slaapproblemen, geïrriteerdheid, depressies, agressie, paniekaanvallen en nachtmerries.

Het globale veld of Hartmann-net

Het systeem van stralen in de vorm van een rooster dat door medicus en radiesthesist Dr. Ernst Hartmann werd ontdekt en naar hem is genoemd, omringt waarschijnlijk de hele wereld. De oorzaak van deze aardstralen is ongekend, maar het rooster kan exact worden opgemeten. De kruispunten van deze roosters zijn gevaarlijk voor de gezondheid.
Wanneer bijvoorbeeld zon kruispunt vlakbij het hoofd in bed ligt, kunnen zich symptomen voordoen zoals oorpijn, problemen met de schildklier, neus- en bijholteontstekingen, hoofdpijn enz.

Breuklijnen

Breuklijnen ontstaan wanneer in holle ruimtes of grotten instorten. Vervolgens schuiven de bovenste aardlagen daaroverheen. Daardoor kunnen nu verschillende erts- en mineraallagen tegen elkaar stoten. Doordat die lagen op andere lagen terechtkomen, wordt de mineralenbalans in ons lichaam beïnvloed.
Breuklijnen kunnen leiden tot huidproblemen, allergieën of paniekaanvallen. Kinderen hebben vaak last van nachtmerries en willen niet alleen slapen.

De plantengroeilaser

De plantengroeilaserstraling is een terrestrisch, hoogenergetisch rasternetwerk, dat helaas nog bij velen (ook radiethesisten) onbekend is en daarom vaak nauwelijks aandacht krijgt. De straling werd ontdekt en onderzocht door Dr. Oberbach.
Het is een positief geladen elektrisch veld, dat is gericht op de magnetische Noord " en Zuidpool. Het is erg belangrijk dat men hier in alle onderzoeken van storingszones rekening mee houdt, omdat het in afgesloten ruimtes snel verbindingen vormt met andere storingszones (voornamelijk het globale net), niet constant is en zich volgens dr. Oberbach in het donker wel 2 m kan verplaatsen.
Veel mensen beweren dat een afscherming of harmonisering normaal gesproken niet mogelijk is. Volgens dr. Oberbach is een harmonisering echter heel goed mogelijk. De belangrijkste symptomen zijn: loopneus, jeuk en pijn.

Curry-net

Ook wel aangeduid als het "diagonale net" of het "tweede net", ontdekt door dokter Manfred Curry. Dit netwerk is niet alleen onderhevig aan de invloed van de seizoenen, maar ook aan het tijdstip van de dag.
De straling opgespoord door het Curry " net is erg afhankelijk van het weer. De veldgrootte is ongeveer 3,50 x 3,50 m en is over het algemeen ruitvormig. De kruispunten en de gepolariseerde stroken zijn schadelijk voor de gezondheid. Er ontstaan altijd eerst stoornissen in de gemoedstoestand, voordat er een ziektebeeld zichtbaar wordt.

 

Wetenschappelijke bevindingen

Nieuwe wetenschappelijke bevindingen bewijzen wat Paracelsus al wist:
"Een ziek bed is een zekere manier om uw gezondheid te ruïneren."

Het onzichtbare gevaar: aardstralen wateraders, elektrosmog!
Negatieve invloeden op lichaam en geest, niet te zien maar wel te voelen: aardstralen wateraders, elektrosmog! Is het verbeelding, of wetenschappelijk bewezen? - Een belangrijk onderwerp waar geen eind aan komt. Het bestaan van deze straling die zo gevaarlijk is voor de gezondheid is bewezen door vele serieuze wetenschappers en gevestigde artsen, zoals Veronika Carstens. Uit zeer recent medisch onderzoek blijkt: De basis voor vitaliteit en gezondheid van de mens is een gezonde omgeving. Daarom is de belangrijkste plaats in ons leven de plaats waar men slaapt. Er is nergens een plek waar wij meer van onze tijd doorbrengen dan op deze twee vierkante meter. Hier moet het lichaam "s nachts regenereren Vooral tijdens slaapfasen, reageert ons lichaam bijzonder gevoelig op de verschillende natuurlijke en technische storingsvelden.
Uit talrijke experimenten kan men afleiden, dat de factor straling altijd een rol heeft gespeeld bij ernstige ziektes zoals tumoren en kanker. memon® bionic instruments zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen, hun huizen/flats op een eenvoudige, ongecompliceerde manier te harmoniseren.

Reuma, rugpijn, slaapproblemen, gewrichtspijn, jicht, koude voeten?

Al in het verleden stonden veel uitstekende natuurwetenschappers en andere hoogopgeleide publieke personen open voor het fenomeen van het wichelroede lopen Zoals bijvoorbeeld, Prof. Ferdinand Sauerbruch en Johann Wolfgang von Goethe. Albert Einstein en de Nobelprijswinnaar Max Planck verzochten al in 1932 om een afdeling op te richten voor onderzoek naar aardstraling in het Kaiser Wilhelm Instituut te Berlijn. 
Tegenwoordig hebben de professoren König en Betz het bestaan van de stralen van aardstralen in vele duizenden experimenten en testreeksen bevestigd. Ook dankzij de formele verzoeken van beroemde artsen zoals Dr. Veronika Carstens is dit door de overheid gefinancierde onderzoek er gekomen.
Samenvattend: "Als het waar is dat bij alle mogelijke vormen van kanker er altijd sprake is van één factor " namelijk de invloed van aardstralen - dan is het onverantwoordelijk om dit fenomeen niet te onderzoeken met alle beschikbare onderzoeksmiddelen."
Albert Einstein stimuleert het onderzoek op aardstraling al in 1932.

De "medische wetenschap moet zich aanpassen."

Opzienbarend experiment door baron Von Pohl ...
Al in 1929 voerde Gustav baron Von Pohl, een wichelroedeloper, een opzienbarend experiment uit:
Hij testte de stad van Vilsbiburg/Niederbayern op aardstralen, zonder er ooit te zijn geweest noch er iemand te kennen Deze tests vonden plaats onder "officieel toezicht" Von Pohl tekende een plattegrond en markeerde huizen die op extreem sterke aardstralingsvelden stonden.
Een vergelijking door de lokale arts en het hogere lid van de medische raad, Dr. Bernhuber, met de lijkschouwingsverklaringen over een periode van ca. 12 jaar, toonde aan dat alle sterfgevallen door kanker in de gemarkeerde huizen hadden plaatsgevonden.
De publicatie van de bevindingen leidde tot ernstige discussies, vooral onder artsen. Op de Beierse Conferentie van Chirurgen in München 1931, waren een aantal artsen van mening dat de voorgestelde resultaten zo duidelijk en onweerlegbaar waren dat de medische wetenschap zich zou moeten aanpassen.
(Bron: "Mit Pendel und Wünschelrute" ] door Rudi PH Weilmünster)
De voorzitter van het Duitse artsensyndicaat, Dr. Rambeau, herhaalde het experiment in 1933 in 3 dorpen dichtbij Marburg.
Zijn resultaat was duidelijk: Alle gevallen van kanker kwamen overeen met geologische breuken en verschuivingen.
Bij de evaluatie van zijn resultaten, schreef Dr. Rambeau:
"Tijdens ons statistisch werk, zochten wij een huis dat op geologisch ongestoorde grond lag, maar waar desondanks kanker voorkwam, maar wij konden er geen een vinden." (Bron: Biostralen van Mayer/Winkelbauer) Baron von Pohl sprak in Vilsbiburg voor het eerst over "kankerhuizen" - en hoewel de termijn niet opnieuw werd gebruikt; verklaart het onderzoek van Dr. Rambeau niet hetzelfde?

Bestaan er werkelijk "kankerhuizen"?

Dr. Hagen uit Stettin liet deze kwestie ook niet los en hij kreeg een lijst van kankersterfgevallen van 1710 tot 1931 van het Bureau voor de statistiek in Stettin.
Hij ordende de sterfgevallen naar de individuele huizen en kwam na het maken van een lijst van 5348 sterfgevallen tot de volgende conclusie  hier een uittreksel):

  • 51 huizen met 5 kankersterfgevallen elk = 255
  • 15 huizen met 6 kankersterfgevallen elk = 90
  • 6 huizen met 7 kankersterfgevallen elk = 42
  • 1 huis met 8 kankersterfgevallen = 8
  • 1 huis met 9 kankersterfgevallen = 9
  • 5 huizen met 10 kankersterfgevallen elk = 50

Deze cijfers geven stof tot nadenken. Wie kan er eigenlijk nog rustig slapen, wanneer hij weet dat in zijn huis,, misschien zelfs wel op dezelfde plaats waar het bed staat, verscheidene mensen zijn gestorven aan deze verraderlijke ziekte?
 (Bron: Aardstralen door Willi H. Grün)
Ons dagelijks werk toont aan dat niet alle mensen die aan stralen worden blootgesteld aan kanker sterven. Men moet ook rekening houden met de individuele afweersystemen van het menselijke lichaam; iedereen reageert verschillend.
Nochtans, één ding kan worden bewezen: aardstralen verzwakken het lichaam, individuele organen of individuele delen van het lichaam en zijn daarom "gemakkelijke zwakke plekken voor de meest uiteenlopende aandoeningen.

Kijk voor meer informatie hierover onder meer op:
https://bioinitiative.org/