Memon stralingbescherming:

Hoe werkt de stralingbescherming van Memon?

klik hier voor het downloaden van de algemene Memon folder waarin de werking van de memon® bionic instruments wordt beschreven.
memon in 5 minutes klik hier

Basisprincipes; Lichtspectrum & Destructieve Interferentie

Deze uitleg is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen in de werking van memon® bionic instruments. We noemen hierin de memonizerCOMBI als voorbeeld omdat dit apparaat de basis van de stralingsbescherming is en het de meest functies van de memon® bionic instruments omvat.

In ons leven is vaak sprake van tegenstellingen (polariteit, plus/min, aantrekken/afstoten) en resonantie (meetrillen). Hierop is de memon® technologie is gebaseerd.

Alle leven op aarde ontstaat en ontwikkelt zich binnen het zichtbare lichtspectrum, het deel van het zonlicht dat op aarde valt. Licht bestaat uit trillingen met bepaalde frequenties. Naast het zichtbare licht is er ook straling uit het niet natuurlijke frequentiegebied (zie figuur). Het zichtbare lichtspectrum is het gunstigst voor alle levende organismen, omdat de natuurlijke trilling van deze organismen hiermee overeenstemt. De memon® technologie zorgt ervoor dat alle omgevingstrillingen teruggebracht worden naar de natuurlijke trillingen van de organismen.

Binnen het zichtbare lichtspectrum kon zich leven op onze aarde ontwikkelen en handhaven. Dit is dus de basis van ons bestaan.

Leven in een natuurlijke omgeving

1- Het natuurlijke lichtspectrum.

Lichtspektrum

NIET natuurlijk frequentiegebied.

Het niet natuurlijke frequentiegebied (de kunstmatige “ziekmakende” frequenties) wordt onder meer gebruikt voor medische en technische toepassingen( zie figuur). Ons lichaam kan niet zo goed omgaan met deze niet natuurlijke frequenties. Hierdoor worden cellen ziek en worden ze gevoeliger voor elektromagnetische velden.

Wij gebruiken steeds meer technische toepassingen met frequenties in het niet natuurlijke frequentiegebied. Vooral binnenshuis worden wij hieraan voortdurend blootgesteld. Dit maakt onze cellen ziek. De memon® technologie daarentegen is vooral actief in het zichtbare lichtspectrum. Het herstelt daarmee de natuurlijke toestand en werkt daarmee vitaliserend.

Dit verklaart tevens de betekenis van de vitaliserende werking van de memon® bionic instruments.

Waarom Memon® bionic instruments?

Pathogene (ziekmakende) informatie is ontstaan sinds de mens ingrijpt in de natuur. Kunstmatig gecreëerde materialen of onnatuurlijke golven, bv. golven afkomstig van elektriciteit, mobiele telefonie etc., bevatten allen pathogene of ziekmakende informatie, die het leven niet ondersteunen. De wetenschap heeft vastgesteld dat deze pathogene frequenties binnen een bepaald bereik vallen. memon® bionic instruments heeft dit bereik opgenomen in haar technologie.

Hoe functioneren Memon® bionic instruments?

In de memon® bionic instruments zijn duizenden tegengolven opgeslagen die de ziekmakende golven neutraliseren.
Ziekmakende informaties die zich in statische, elektromagnetische, elektrische en gepulseerde golven bevinden, worden gewist door het principe van destructieve interferentie. Dit betekent dat twee golven van dezelfde golflengte, frequentie, snelheid, fase en amplitude elkaar ontmoeten, terwijl deze twee golven zodanig van elkaar zijn verschoven, dat de top van één golf het dal van de ander ontmoet ze elkaar neutraliseren. Dit principe wordt door memon® bionic instruments gebruikt om lucht, water, radiogolven, elektro-smog aardmagnetisme enz. te harmoniseren.

De bestaande velden verliezen hun schadelijke informatie trillingen en daardoor ook hun belastende werking op het lichaam. Dit betekent dat het lichaam weer in een volledig natuurlijke omgeving kan komen. Schadelijke verstoring geneutraliseerd door memon® bionic instruments zorgen voor evenwicht in het lichaam. Het algemene welzijn wordt verbeterd en de gezondheid wordt op een lange termijn gestabiliseerd. Memon® biedt een nieuwe levenskwaliteit en meer vitaliteit.

De niet natuurlijke frequenties verliezen hun schadelijke (ziekmakende) informatie. Er treedt geen belastende werking op het lichaam op en het lichaam kan weer in een volledig natuurlijke omgeving komen. Het algemene welzijn wordt verbeterd en de gezondheid wordt op een lange termijn gestabiliseerd. Memon® biedt een nieuwe levenskwaliteit en meer vitaliteit!

Resume:
memon® bionic instruments neutraliseert door middel van destructieve interferentie alle niet natuurlijke stralingsbronnen, de memonizerCOMBI versterkt daarbij ook nog het leefgebied rond de 750 nm.

2- De destructieve interferentie

destructieve interferentie

Stralingsvelden hebben een negatieve invloed op hun omgeving door de schadelijke informatie die ervan uitgaat. In de grafiek ziet u een basisgolf (blauw) die u zich bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen als de straling van een GSM-zendmast.

Zonder deze straling zou mobiel telefoneren onmogelijk zijn. Bij deze straling/basisgolf voegt zich echter nog een tweede golf van schadelijke informatie (rood), die we elektrosmog noemen.

De memon® bionic instruments zijn in staat deze ziekmakende, schadelijke informatie door een tegengolf/ interferentie (groen) doelgericht uit te wissen. Golf en tegengolf hebben elkaar als het ware opgeheven. De basisgolf blijft, de schadelijke informatie is weg. De rode en de groene golf heffen elkaar op. Een schone draaggolf (blauw) is het resultaat.

Resume:
Op deze wijze worden cellen beschermd tegen alle niet natuurlijke stralingsbronnen. De werking van (draadloze) apparatuur wordt op deze wijze niet verstoord en mens en dier zijn beschermd.

3- Luchtverbetering door Ionen
U kent wellicht het gevoel dat thuis of op het werk een ‘zware lucht’ hangt. Dat heeft meer te maken met de lucht die we inademen dan we vermoeden.
Elektrische lading in de vorm van positieve en negatieve ionen die we niet kunnen waarnemen, zorgt voor een positief levensgevoel en lichamelijke gezondheid. Hierbij is de hoeveelheid van de ons omgevende negatief geladen ionen van doorslaggevend belang. In normale, natuurlijke lucht houden de positieve en negatieve ionen elkaar ongeveer in evenwicht. Wanneer de luchtverontreiniging toeneemt, vermindert het aantal negatief geladen ionen die voor het organisme belangrijk zijn. Gezonde berg- of zeelucht bevat n.l. meer dan 3000 negatieve ionen per kubieke centimeter.

In woningen in de stad daarentegen zijn dat dikwijls minder dan 100 negatieve ionen. In kantoorruimtes werden in de ademlucht zelfs gedeeltelijk minder dan 30 negatieve ionen per kubieke centimeter gemeten! Dat is de reden waarom het zo zwaar voelt. Hoe hoger het aantal negatief geladen deeltjes per kubieke centimeter, hoe gezonder en beter de lucht is. De uitwaseming van synthetische materialen, sigarettenrook, droge verwarmingslucht enz. zorgen voor een hoge belasting (en minder negatieve ionen) van de lucht in verblijfsruimtes. Denk aan Sick Buildings.

Vooral de statische opladingen en de elektromagnetische velden verminderen het aantal negatieve ionen in onze lucht enorm.

De gevolgen van de slechte lucht zijn vaak:

 • Concentratiestoornissen, vermoeidheid.
 • Nerveus gedrag.
 • Ademhalingsproblemen.
 • Prikkelbaarheid en gevoeligheid voor stress.

Door het gebruik van memon® bionic instruments worden de elektromagnetische velden verbroken. De verhouding van ionen in de lucht wordt positief beïnvloed door de bio-energetische trillingen ten gunste van de belangrijke negatieve ionen. Negatieve ionen hebben de capaciteit zich aan fijnstof, giftige stoffen, pollen, rookdeeltjes, schimmels enz. vast te hechten en ze dan naar de vloer te laten zakken, waar ze bij het stofzuigen verwijderd worden. M.a.w. het gaat frisser, gezonder voelen.

Metingen hebben getoond, dat door het gebruik van de memon® bionic instruments het fijnstof-gehalte in de lucht dikwijls tot 75,5% en zelfs meer kan worden verlaagd. (zie grafiek) Er ontstaat een natuurlijke verticale stroom van positieve en negatieve ionen.

Gemiddeld werd bij alle gemeten deeltjes met de memonizerCOMBI in dit geval een verbetering van 75,5% bereikt.

verbetering van 75,5% bereikt

Negatieve ionen
Ontbrekende stroom van negatieve ionen. Stof, ziektekiemen,
sporen e.d. bewegen zich in lucht die wij inademen.

Positieve ionen
Negatieve ionen verbinden stofdeeltjes en transporteren deze
naar de bodem. De lucht wordt fris en zuiver.

De memon fijnstof-specialisten richten zich op de natuurlijke aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ionen. Om die te versterken, werden de verschillende elementen van de memon®-technologie gecombineerd.

Herstellen van gezonde lucht met een natuurlijke ionen-verdeling zorgt voor een versterkt samengaan van de fijnstof-deeltjes. De kleinste deeltjes kleven daarbij aan de grotere, deze worden groter en zwaarder. Het aantal kleinste deeltjes neemt toe, het aantal partikels neemt af.

Het resultaat:

Fijnstof valt dus veel sneller op de grond en trekt daarbij de meest gevaarlijke, nog altijd vrij rondzwevende deeltjes met zich mee. Ze verlaten de hoogte van de ademlucht, kunnen niet meer in longen en bloedbaan komen en daar geen schade meer aanrichten. Het is dus mogelijke dat u -na het plaatsen van een memonizerCOMBI- vaker moet stofzuigen. HET bewijs dat de lucht in huis of kantoor schoner wordt.

Verkorte uitleg werking memon® bionic instruments.

De memon® bionic instruments creëren een volledig veld rond de woning, appartement, het gebouw of voertuig waar de memonizer wordt geïnstalleerd. Dit veld wordt gevormd door alle leidingen die zich in het huis bevindt, die als antennes gaan fungeren. De informatie wordt
overgezet op de watermoleculen die zich in de lucht bevinden en vormt op deze manier een volledig veld binnen de woning die alle
ziekmakende informaties gaat neutraliseren.

Zowel invloeden van hoogspanningsmasten, stralingen van zenders en gsm masten, aardstralen etc. worden ontdaan van hun schadelijke effecten. Tevens wordt de kwaliteit van de lucht heel wat verbeterd. Hoe meer negatieve ionen er geteld worden binnen een woonruimte, hoe hoger de kwaliteit is van de lucht. Aan zee worden gemiddeld 800 negatieve ionen gemeten per kubieke centimeter. De memon® bionic instruments produceren geen ionen. Dit zou manipulatie betekenen. De functie van de toestellen bestaat erin de negatieve ionen niet te verstoren.

Kunstmatig gecreëerde ionen die via ionisatie-toestellen kunstmatig worden aangemaakt bevatten op hun beurt terug pathogene informaties. Daarenboven dien je een enorm groot aantal ionen te produceren. Het is vooral de statische elektriciteit die zorgt voor de nefaste conditie van de ionen in je leefruimte. Een tweede probleem is de vorming van stof. Dat stof kan virussen en bacteriën bevatten. Een gebonden ion met dergelijke stofdeeltjes wordt positief geladen. De statische energie op zich is eveneens positief en duwt deze deeltjes terug de lucht in.

We hebben een verhoogde opbouw van statische energie in onze leefomgeving omdat we steeds meer kunstmatige materialen gaan gebruiken. Statische energie is tevens pathogeen. Het installeren van de memon® bionic instruments zorgt voor een vermindering van stof met 60 tot 80% en er zullen veel meer negatieve ionen gemeten worden. Testen hebben aangetoond dat zowel in huizen zowel in het platteland als in de stad, appartementen, kantoren, fabrieken, wagens etc. de gemeten stof deeltjes telkens drastisch is gedaald. Tevens neutraliseert dit veld de geopathische stoorvelden in huis.

Puur water uit je kraan

Had je graag lekker, natuurlijk geharmoniseerd water of water met de kwaliteit van dat van natuurlijk bron water? Vanaf nu kan je dit thuis of in kantoor door gebruik te maken van de memoniserWATER.
Door volledig alle pathogene informatie te wissen en de trillingen te transformeren naar het natuurlijke, rechtsdraaiende bereik gelijkaardig aan dat van zonlicht, wordt de natuurlijke kwaliteit en trilling van het water hersteld.
Door dit toestel eenvoudig weg te plaatsen in je huis of kantoor merk je het verschil onmiddellijk: het water van de kraan is duidelijk zachter, smaakt heerlijk en rijk en voelt zacht en aangenaam wanneer je een bad of douche neemt.
Ervaringen van gebruikers tonen dat er kan bespaard worden tot 40% op zeep en detergenten.
De genaturaliseerde structuur zorgt voor een vermindering van kalkvorming en wat overblijft van de kalk kan eenvoudig worden verwijderd met een vochtige doek. Eveneens worden je waterbuizen en elektrische apparaten beschermd.
Dierenvrienden melden voortdurend hoe hun dieren dat water verkiezen boven regenwater. Ook bij planten merk je bijna onmiddellijk een verschil: ze zien er beter uit en groeien sneller! Het verbetert je levenskwaliteit in je huis en zorgt voor een verhoogde vitaliteit en algemeen welzijn.
De memonizerWATER kan overal gebruikt worden! In huizen, appartementen, fabrieken, kantoren, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, boerderijen, …enz. Voor elke eenheid (huis, appartement, kantoor) heb je normaal maar één memonizerWATER per watervoorziening nodig.

Maakt uw zwembad een bron van puur plezier!

Zou u willen zwemmen zonder brandende ogen, jeukende huid, ademhalingsproblemen en onprettige geuren?
Dan is de memonizwerPOOL de juiste oplossing: Uw zwembad water wordt vrij van bacteriegroei. Dit zorgt ervoor dat de energiestructuur van het water gelijkenis gaat vertonen met dat van natuurlijk bronwater.

De kiemen en de algen worden beroofd van de dingen die zij nodig hebben om zich verder te planten en het water is aangenaam energierijk en zacht. De antibacteriële middelen zoals chloor kunnen heel erg worden verminderd of zelfs worden weggelaten.
Kalkaanslag wordt verminderd, waardoor de filtersystemen en pijpen beschermd blijven. Het zwemmen in het zwembad wordt opnieuw prettig, omdat uw ogen, huid en slijmvliezen minder geïrriteerd en droog blijven zijn en de beschermende deklaag, de huid, blijft langer intact.

De Onderzoeken

De memon® bionic instruments vormen een veld rondom zich, maar zijn niet direct meetbaar tenzij met zeer geavanceerde meetapparatuur.
memon® bionic instruments heeft een hele reeks van verschillende testen laten uitvoeren door Universiteiten en officiële instanties
en ALLE testen hebben positieve resultaten aangetoond wanneer de memon® bionic instruments werd gebruikt.

Eén van die testen die memon® bionic instruments gebruikt om de functionaliteit van haar producten aan te tonen en een objectief vergelijk te maken met de werking van andere producten op de markt is de bioresonantie methode. Deze test houdt in dat frequenties, gegenereerd door een generator, worden uitgestuurd in bijvoorbeeld een waterstaal of een test persoon of om het even wie of wat men wenst te testen.
Wanneer het testobject resonantie vertoont met een bepaalde frequentie duidt dit dat deze frequentie aanwezig is. (resonantie principe, zoals twee stemvorken van gelijke toon, wanneer de ene vork een toon maakt, gaat de andere automatisch beginnen meetrillen omwille van de gelijke eigen frequentie). De pathogene frequenties zijn ondertussen door de wetenschap in kaart gebracht.

Men kan met de bioresonantie methode gaan meten indien deze frequenties aanwezig zijn. Er is vastgesteld dat bij gebruik van de memon® bionic instruments alle pathogene frequenties niet meer aanwezig zijn in de testpersonen / objecten. Dit betekent dat geen ziekmakende informaties het lichaam nog onder druk kunnen zetten wanneer je je in een ontstoorde ruimte bevindt of wanneer je geharmoniseerd water drinkt.

Testen

Dit is een reeks van testen die werden uitgevoerd door onafhankelijke instanties en universiteiten. Op de (Duitstalige) website van memon bionic instruments zijn ook diverse testrapporten in te zien, zie https://www.memon.eu.

 1. Aardbeien test uitgevoerd door het Federale Ministerie van Landbouw, Oostenrijk op aardbeien. Deze test richtte zich op het verschil van kwaliteit tussen conventioneel besproeien van de aardbeien en geïnformatiseerd water behandeld door de memonizerWATER. Deze test is voor memon® bionic instruments heel belangrijk omdat deze test duidelijk aantoont dat informatie heel belangrijk is.
  In plaats van chemicaliën te sproeien, besproei je met water waarvan zijn informatie werd getransformeerd door de memonizerWATER en dit resulteert in een superieur resultaat.
 2. Acupunctuur meting
 3. Analyse Zwembadwater, (het openluchtzwembad te Stadensen in Zuid-Duitsland is nu vrij van gebruik van Chloor in het water).
 4. Biophotonen analyse
 5. Dark field blood analyse
 6. Hagalis Kristal analyse
 7. Kristal fotografie Emoto
 8. Lucht deeltjes meting (fijnstof)
 9. Biofeedback meting
 10. Water Maturation Methode
 11. Studie uitgevoerd op het effect op kippen. 50% minder sterfte van de dieren

Nieuws

Bescherm u tegen 5G straling

Bescherm u tegen 5G straling –

Bescherm u tegen 5G straling met memon bionic instruments producten…lees meer