Hoe werkt de stralingbescherming van Memon?

Basisprincipes; Lichtspectrum & destructieve Interferentie

Deze uitleg is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen in de werking van Memon® Bionic Instruments.

We benoemen hier veelal de MemonizerCOMBI als voorbeeld omdat dit apparaat de basis van de stralingsbescherming van Memon is.

We behandelen een aantal onderwerpen:

 • Licht
 • Frequentie ofwel straling
 • Ionen

Wil je direct door naar de meer technische uitleg, klik dan hier. Hier wordt meer ingegaan op de werking volgens quantum fysica.

Deze video legt het kwantumveld uit in 15 minuten!

Licht, frequentie en levenslicht.

Alle leven op aarde is ontstaan en ontwikkelt zich verder binnen het zichtbare lichtspectrum,  simpelweg; zonlicht dat op aarde valt.
Licht bestaat uit trillingen met bepaalde frequenties. Het zichtbare lichtspectrum is het gunstigst voor alle levende organismen, omdat de natuurlijke trilling van deze organismen hiermee overeenstemt.

Binnen het zichtbare lichtspectrum kon zich leven op onze aarde ontwikkelen en handhaven. Dit is dus de basis van ons bestaan.

Dat licht belangrijk is in ons/het leven is evident. Leven bestaat uit licht, zelfs Pfizer meldt de belangrijkheid van licht en in dit bericht wordt nogmaals duidelijk hoezeer we ons ritme kunnen verstoren door verkeerd om te gaan met licht in ons leven.

Zoals op de foto hierboven te zien is, is er meer straling dan alleen het zichtbare licht.
Het grote verschil tussen deze stralingsvormen en licht zit hem niet in de straling zelf, maar in het feit dat wij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bomen, de straling binnen het "zichtbare spectrum" daadwerkelijk kunnen zien. Voor bijvoorbeeld diezelfde boom is er, behalve die frequentie, geen verschil.

Maar alle overige stralingen zijn veelal niet natuurlijk. In ieder geval niet op onze aarde. Van veel van die straling is bekend dat we er niet te veel gebruik van moeten maken. In de medische wereld is nu, na jaren ervaring, een beleid dat Röntgenfoto's achter een scherm gemaakt worden om diegene te beschermen die er dagelijks mee werken. Nucleaire straling behoeft voor wat betreft het gevaar geen uitleg meer.

Ook aan de andere zijde van het zichtbare spectrum komen we onnatuurlijke straling tegen. In dit segment zitten overigen ook, hier niet benoemde, elektro-medische stralingen.
We noemen dit het niet natuurlijk frequentiegebied.

 

 

 

 
Nucleaire straling, röntgenstraling, magnetronstraling, WiFi straling en meer.

Het niet natuurlijke frequentiegebied  wordt onder meer gebruikt voor medische en technische toepassingen.
Wij gebruiken naast medisch gebruik steeds meer technische toepassingen met frequenties uit het niet natuurlijke frequentiegebied voor andere doeleinden. Vooral binnenshuis worden wij hieraan voortdurend blootgesteld. In de vele duizenden jaren die de mens op aarde doorbrengt is het nog maar zeer recent dat we blootgesteld worden aan die frequenties.

Ons lichaam kan niet zo goed omgaan met deze niet natuurlijke frequenties. Hierdoor worden cellen ziek en worden ze als gevolg weer nóg gevoeliger voor elektromagnetische velden. Steeds meer onderzoek wijst uit dat alle straling om ons heen niet gezond is. Het BioInnitiative Rapport is een verzameling medische onderzoeken die de gevaren hiervan aantonen. Ook het Duitse Freiburger Appèl, geïnitieerd door 1000 artsen en 40.000 burgers somt veel nadelen op.

Deze straling maakt onze cellen ziek!
De Memon® technologie daarentegen is vooral actief in het zichtbare lichtspectrum. Het herstelt daarmee de natuurlijke toestand en werkt daarmee vitaliserend. Dat verklaart de vitaliserende werking van de Memon® Bionic Instruments.

 

Hoe kan Memon® hierbij helpen?

De afbeelding hiernaast geeft schematisch weer wat er gebeurt. De pathogene informatie is datgene wat er voor zorgt dat de elektronen in je lichaam ( en in het water) een links-draaiende spin krijgen. De frequentie geladen in het zuivere siliciumkwarts wat in de MemonizerCOMBI zit, geeft weer de juiste (rechtsdraaiende spin).
Klinkt heel ingewikkeld, maar een arts van deze pagina kan dit meten en aantonen. De lijst op deze pagina is groeiend, kijk regelmatig of er iemand bij je in de buurt zit.
Op deze pagina lees je hoe die spin werkt (spininversie).

Dit is ook precies het verhaal waar de meeste artsen van deze pagina over praten.

 

De ioniserende werking van de MemonizerCOMBI

U kent wellicht het gevoel dat thuis of op het werk een ‘zware lucht’ hangt. Dat heeft meer te maken met de lucht die we inademen dan we vermoeden.

Ook hier geldt weer: de natuurlijke balans is weg.
Hier kan je allerlei voorbeelden voor aanhalen (vloerbedekking, elektrische apparaten enz.) maar feit is dat gezonde zee- of berglucht 3000+ negatieve ionen bevat per cm³ en in een gemiddelde woning/kantoor is het vaak minder dan 100!

Hier komt nog de fijnstof bij!
Uitstootdeeltjes en ziektekiemen "zweven" als het ware door de lucht.
Met het verhaal hierboven (linksdraaiende elektronen) is de 'ioniserende werking' beter te bevatten. De MemonizerCOMBI produceert geen negatieve ionen zoals de meeste ionisatoren doen, maar keert de spin van de ionen om.

Negatieve ionen voor positieve sfeer in huis

meer negatieve ionen en minder fijnstof in de lucht
Gemiddeld werd bij alle gemeten deeltjes met de MemonizerCOMBI in dit geval een verbetering van 75,5% bereikt.
Zie ook dit onafhankelijk onderzoek.

Negatieve ionen verbinden stofdeeltjes en transporteren deze naar de bodem. De lucht wordt fris en zuiver.

Het resultaat:

Fijnstof valt dus veel sneller op de grond en trekt daarbij de meest gevaarlijke, nog altijd vrij rondzwevende deeltjes met zich mee.
Het is dus mogelijke dat u -na het plaatsen van een MemonizerCOMBI vaker moet stofzuigen. Hét bewijs dat de lucht in huis of kantoor schoner wordt.

De MemonizerCOMBI producereert overigens geen ionen. Dit zou manipulatie betekenen. De functie van de MemonizerCOMBI is de negatieve ionen niet te verstoren. Kunstmatig gecreëerde ionen die via ionisatie-toestellen aangemaakt bevatten op hun beurt weer pathogene informaties...

Nu alleen nog alle frequenties opslaan

Alles hierboven benoemd is wetenschappelijk aan te tonen en je zal dit bij veel sites kunnen lezen.
De destructieve-interferentie is een bekend verschijnsel.

Memon heeft dus een manier ontdekt om al die frequenties op te slaan zodat deze, middels quantum fysica techniek, als tegenfrequentie geplaatst kunnen worden in je woning.
Dat is eigenlijk het grote geheim van Memon!

Het wekt verbazing bij velen, maar eigenlijk is het simpel. Muziek is ook een frequentie en net als een eeuw geleden men ook versteld stond dat je al die verschillende tonen kon opslaan op een zwart plaatje en ze er toch allemaal op het juiste moment met het juiste volume er uit kwamen!

Wil je de meer wetenschappelijke onderbouwing lezen?
Pr. Dr. A. Bechmann omschrijft hier hoe een en ander volgens de quantumfysica werkt, op basis van de theorie van natuurkundige B. Heim.

RENATURE YOUR LIFE

Hierboven staat de werking van de MemonizerCOMBI omschreven.

Veel van de Memon producten werken op dezelfde manier. Enkel het ioniserende effect zit in de MemonizerCOMBI, MemonizerWORKSTATION en de MemonizerCAR.

Water vraagt een speciaal plekje bij veel gezondheidsinzichten, speciaal daarvoor heeft Memon zowel een watervitaliser als een waterfilter ontworpen, hieronder gaat het over water. Niet voor niets is de slogan van Memon:
RENATURE YOUR LIFE

Puur (bron) water uit je kraan

Ondanks dat er in Nederland en België relatief schoon water uit de kraan komt hebben de waterzuiveringsbedrijven het moeilijk om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen. Deze kwaliteitseisen worden overigens ook mede bepaalt aan de hand van wat er überhaupt haalbaar is. Persoonlijk ken ik iemand die bij een waterleverancier een aardige functie had en al jaren nooit en te nimmer water uit de kraan drinkt.

masura emoto waterkristalfoto van water met memonizerwater watervitaliser

Masura Emoto kristalfoto van Memon water!

 

Memon® Bionic Instruments neemt dit serieus en gaat voor het meest zuivere water door een watervitaliser te maken die alle pathogene (= mogelijk ziekteverwekkende) informatie te wissen en het water met de MemonizerWATER weer in zijn natuurlijke vorm te brengen.

Het water uit de kraan is verre van de oorspronkelijke zuiverheid die het hoort te hebben. Masura Emoto toont het verschil tussen leidingwater en bronwater aan middels zijn beroemde kristalfoto's. Hier links is de foto te zien die Masura Emoto maakte van Memon water.

Dit gebeurt zonder dat het water in contact komt met de MemonizerWATER.
Het er langs laten stromen van het water is voldoende en het resultaat is per direct te proeven. Het water wordt zachter en smaakt "ronder".
Net als het water uit het bergbeekje.
Gewoon bij u thuis!

 

 

De onderzoeken naar de werking en effect van dit water

Vrijwel alle Memon® Bionic Instruments vormen een veld rondom zich,welke een ongelooflijk effect heeft op mens, dier en plant.glas met gevitaliseerd water
Meetbaar is het vrijwel niet, niet met de huidige apparatuur.
Testen kan je het wel.
Memon® heeft een hele reeks van verschillende testen laten uitvoeren door Universiteiten en officiële instanties en ALLE testen hebben positieve resultaten aangetoond wanneer de Memon® Bionic Instruments werd gebruikt.

Eén van die testen die Memon® Bionic Instruments gebruikt om de functionaliteit van haar producten aan te tonen en een objectief vergelijk te maken met de werking van andere producten op de markt is de bioresonantie methode. Deze test houdt in dat frequenties, gegenereerd door een generator, worden uitgestuurd in bijvoorbeeld een waterstaal of een test persoon of om het even wie of wat men wenst te testen.
Wanneer het testobject resonantie vertoont met een bepaalde frequentie duidt dit dat deze frequentie aanwezig is. (resonantie principe, zoals twee stemvorken van gelijke toon, wanneer de ene vork een toon maakt, gaat de andere automatisch beginnen meetrillen omwille van de gelijke eigen frequentie). De pathogene frequenties zijn ondertussen door de wetenschap in kaart gebracht.

Men kan met de bioresonantie methode gaan meten indien deze frequenties aanwezig zijn. Er is vastgesteld dat bij gebruik van de Memon® Bionic Instruments alle pathogene frequenties niet meer aanwezig zijn in de testpersonen / objecten. Dit betekent dat geen ziekmakende informaties het lichaam nog onder druk kunnen zetten wanneer je je in een ontstoorde ruimte bevindt of wanneer je geharmoniseerd water drinkt.

Testen

Dit is een reeks van testen die werden uitgevoerd door onafhankelijke instanties en universiteiten.

 1. Aardbeien test uitgevoerd door het Federale Ministerie van Landbouw, Oostenrijk op aardbeien. Deze test richtte zich op het verschil van kwaliteit tussen conventioneel besproeien van de aardbeien en geïnformatiseerd water behandeld door de memonizerWATER. Deze test is voor memon® bionic instruments heel belangrijk omdat deze test duidelijk aantoont dat informatie heel belangrijk is.
  In plaats van chemicaliën te sproeien, besproei je met water waarvan zijn informatie werd getransformeerd door de memonizerWATER en dit resulteert in een superieur resultaat.
 2. Acupunctuur meting
 3. Analyse Zwembadwater, (het openluchtzwembad te Stadensen in Zuid-Duitsland is nu vrij van gebruik van Chloor in het water).
 4. Biophotonen analyse
 5. Dark field blood analyse
 6. Hagalis Kristal analyse
 7. Kristal fotografie Emoto
 8. Lucht deeltjes meting (fijnstof)
 9. Biofeedback meting
 10. Water Maturation Methode
 11. Studie uitgevoerd op het effect op kippen. 50% minder sterfte van de dieren