Straling en elektrosmog in auto’s

Informatie straling voertuigen

Binnenin voertuigen zijn elektrostatische spanningsvelden die het menselijke lichaam op lange termijn kunnen beïnvloeden. Deze velden worden geproduceerd door de wrijving in de lucht en door het stijgende aantal elektrische circuits en technische componenten in moderne voertuigen.

 • Er is nu 8000 m kabels in de auto
 • 60 – 100 kleine motoren
 • Tot 60 microprocessors diverse zenders (afstandbediening, telefoon)
 • Belasting van het interieur door schadelijke stoffen
 • Elektrostatische oplading

De soorten spanningen in onze voertuigen

Elektriciteit
(dynamo, bedieningsapparaten, servomotoren, instrumenten, bedradingen, gps, audiosystemen)
De elektrosmog is onnatuurlijk.
Het is een kunstmatig product van onze vertechniseerde tijd – een soort afvalproduct van de moderne industrie. Het opwekken, het transporteren en het verbruik van elektriciteit in voertuigen veroorzaakt elektrische en magnetische velden die constant pathogene (ziekmakende) informatie aan de omgeving afgeven.
0,1 microtesla is de gemiddelde normale waarde die in een huis gemeten wordt.
0,2 microtesla wordt al geacht gevaarlijk te zijn voor de gezondheid.
Waarden tot zelfs 18 microtesla zijn gemeten in auto’s (afhankelijk van het type).
De verschillende elektrische circuits en de luchtwrijving veroorzaken ook elektrostatische spanningsvelden.
Deze kunnen tot 20.000 Volt/m zijn en een negatief effect op lange termijn op het menselijk lichaam hebben.
Er zijn ook magnetische gelijkstroomvelden in de auto aanwezig, wanneer er niet mee wordt gereden. (Ontsteking bougies en gemagnetiseerde metalen componenten).

Luchtvervuiling

(Kunststoffen, schuim, verf, lijm, airconditioning, stoffering)
De stofdeeltjes van kunststoffen, lijm, kunstvezels, tapijten en externe luchtvervuiling (ventilatie) verspreiden onplezierige geuren en hoge niveaus van schadelijke stoffen in de lucht. Vanwege deze invloeden is het nauwelijks mogelijk om een evenwichtig ionenveld te creëren binnenin het voertuig.

Verontreiniging door radiogolven

Autotelefoon, mobiele telefoon, navigatiesysteem.
Evenals de hierboven vermelde verontreiniging, is er een negatieve invloed van de autotelefoon, de mobiele telefoon, het navigatiesysteem, enz.
Dit kan onder andere leiden tot: 

 • Snel vermoeid zijn
 • Concentratiestoornis
 • Irritatie
 • Nervositeit
 • Dalen van prestaties
 • Angst
 • Stress

Geniet van het rijden – Gebruik Memon!