Gezond drinkwater

Informatie over gezond drinkwater

We weten dat ons lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat, afhankelijk van onze leeftijd. Zonder voedsel kunnen we gedurende een paar weken overleven, zonder water echter maar een paar dagen.
Wanneer we gedurende jaren vervuild water consumeren, leggen we daarmee na verloop van tijd de basis voor gezondheidsproblemen of ziektes.  Terwijl ons water enerzijds vaak geen chemische stoffen bevat, zit het anderzijds vaak nog steeds vol met giftige informatie.

De mens en het water

Water ” scheppingskracht voor al het leven:
Alle leven begon in de oerzeeën.
Net als de aarde, bestaat ons lichaam ook voor ongeveer 70% uit water. De gezondheid van de aarde en daarmee ook onze eigen gezondheid is dus direct causaal verbonden met de kwaliteit en de zuiverheid van ons water!
Het is water maakt de communicatie tussen de celgroepen van een mechanisme mogelijk, waardoor ze hun functie beter kunnen uitoefenen.
Deze functies zijn o.a.:

  • het stimuleert de ontslakking
  • het verwijdert afvalstoffen uit het metabolisme
  • het zorgt voor het transport van voedingstoffen
  • het handhaaft de osmotische druk van de cellen
  • het regelt de lichaamstemperatuur

De meeste mensen drinken veel te weinig: dwz: minder dan 2 liter water per dag. Dit leidt tot een tekort: het lichaam droogt uit en dat resulteert uiteindelijk in een vervroegde veroudering van de lichaamscellen

Water en licht

Materie ontstaat door een vertraging van energietrillingen waarbij de energievormen van water vast, vloeibaar of gasvormig zijn.  Water als materie heeft een heel specifieke geometrische vorm: het vormt viervlakken, één van de 5 platonische lichamen.  Deze waterstofverbindingen ontstaan met gebruikmaking van biofotonen, die zuivere lichtenergie vertegenwoordigen.
Dit bewijst dat water een energieleverancier en een energiedrager is, d.w.z. dat de structuur van water deze zuivere lichtenergie bevat. Dit verklaart waarom puur H2O het product is van chemische reinigingsprocessen: De structuur en  het energiegehalte gaan daarbij echter verloren, waardoor men letterlijk “dood” water krijgt.
Het is niet de materie die verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van de energie, maar wél de structuur die ontstaat  onder verbinding met de lichtenergie.
Het water heeft een geheugen als een olifant…. Elke watermolecuul heeft zijn eigen unieke identiteit geen een lijkt op de andere. Als je een sneeuwvlok in natuurlijke omstandigheden zou smelten en het opnieuw in dezelfde omstandigheden zou bevriezen, zal de sneeuwvlok precies hetzelfde zijn! Hieruit kunnen we concluderen dat water de capaciteit heeft om te herinneren.
Water is dus véél meer dan enkel H2O! Op voorwaarde dat het niet vernietigd en beroofd wordt van de capaciteit om informatie op te slaan door achteloos om te gaan met zijn geometrische structuur, waardoor de hydrogene bruggen beschadigd worden die de watermoleculen met elkaar verbinden en daardoor het elektromagnetische frequentiepatroon wordt vernietigd. Water kan enkel informatie opslaan indien het zich in een gestructureerde, energiebindende toestand bevindt!

Leidingwater

Voor de drinkwatervoorziening wordt uit de waterkringloop zogenaamd ongezuiverd water weggehaald. Het moet worden gezuiverd, voordat het kan worden gedronken.
De waterzuiveringsinstallaties controleren regelmatig de kwaliteit van hun water, overeenkomstig de drinkwaterverordening..
Een groot deel van de chemische stoffen (pesticiden, schimmels) dat zich in het water bevindt, wordt echter niet getest, laat staan gefilterd! Wanneer we water drinken, zit hier dus een cocktail van giftige stoffen in vermengd.

Kalk in het leidingwater

Kalk in het leidingwater komt meestal uit gebieden met veel kalksteen en bevat daardoor veel calcium en magnesiumzouten. Het zeer harde water (= hoog kalkpercentage) kan leiden tot

  • een snellere slijtage van buizen (kalkaanslag doet de buizen uiteindelijk dichtslibben)
  • Verhoogd energieverbruik en schades aan apparatuur waarbij water wordt gebruikt (was-, afwasmachine, waterkoker, boiler, industriële machines enz.)
  • Verschillende soorten gezondheidsproblemen

Mineraalwater

Mineraalwater is water afkomstig van minerale bronnen,  is water waar minerale zouten en/of kooldioxide kunstmatig aan worden toegevoegd. Mineraalwater en genezend water zijn zeker niet “leeg”: ze kunnen perfect gebruikt worden voor het reinigen van het lichaam. Hun gehalte aan mineralen is meestal te hoog om te ontgiften.
Het gebruik van mineraalwater is zinvol voor een beperkte periode, maar is niet voldoende en zelfs niet goed op lange termijn! Sommige soorten mineraalwater zouden, niet eens als leidingwater worden goedgekeurd aangezien ze een te hoge concentratie aan mineralen bevatten om als drinkwater te worden gebruikt!

Wat betekent energetisch waterharmonisatie?

Lichtenergie harmoniseert de chaotische vernietigende structuur van het water, die desondanks intensieve chemische reinigingsprocessen nog steeds de informatie bevat van een hoge graad van milieuvervuiling enz.
Door de beïnvloeding van informatie en de rechtsdraaiende polarisatie van het water wordt het water geherstructureerd en opgeladen met energie. Door de nieuwe structuur verdwijnt de voedingsbodem voor bacteriën waardoor deze niet meer kunnen voortbestaan.
Resultaat: het water herwint zijn vitaliteit
Een ander gevolg van het revitaliseringproces is een aantoonbare beïnvloeding ” zowel natuurkundig als energetisch ” van de negatieve informatie van het water (wetenschappelijk onderzoek van het Boltzmann instituut in Graz).

Bronwater uit uw kraan: Gebruik Memon!