Informatie over elektrosmog

Informatie elektrosmog

E- smog – gevaar uit het stopcontact
Elektrosmog beïnvloedt de functies van onze organen veel meer dan men tot voor kort voor mogelijk hield! Vanwege het zeer vertechnologiseerde leven dat we nu leiden, worden we dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische wisselvelden die, een enorme invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn!
Heel lang werd de invloed die zwakke elektrische en elektromagnetische velden en golven, zoals die in iedere huishouding voorkomen, op de gezondheid hebben, genegeerd. Tegenwoordig kunnen we hier echter niet meer omheen! Medische onderzoeken hebben aangetoond, dat zelfs zwakke elektrische en elektromagnetische velden een biologische invloed hebben op ons metabolisme. Elektrische leidingen, contactdozen, schakelaars, aangesloten apparaten zoals bedlampjes (zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn!), wekkerradio’s, babyfoon etc. hebben een ongunstig effect op ons lichaam. Zenuwen en spiercellen krijgen verkeerde informatie.
Zelfs een lage dosis E-smog kan leiden tot een opeenstapeling van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn en migraine
 • Verkramping
 • Concentratiestoornissen
 • Geprikkeldheid, slapeloosheid
 • Nervositeit
 • Verzwakking van het immuunsysteem
 • Nachtelijk zweten Allergieën
 • Leukemie
 • Hart- en vaatziekten
 • Problemen met vegetatieve functies
 • Genetische veranderingen
 • Impotentie
 • Bedplassen

Elektriciteit

De vertechnisering van onze geciviliseerde wereld met velden die veel ruimte beslaan en niet geïoniseerde golven, is de onberekenbaarst, grootste globale ingreep in al onze natuurlijke, levenssturende, menselijke processen. Deze elektrosmog is natuurvreemd, het is een kunstproduct van onze vertechniseerde tijd – een soort afval van onze moderne industrie. Met het opwekken, het transport en het verbruik van de elektriciteit, ontstaan elektrische en magnetische velden, die voortdurend pathogene (ziekmakende) informatie aan het milieu afgeven.
In ons lichaam worden alle functie gestuurd door kleine elektrische impulsen met een lage frequentie. Aangezien wij voor 70% uit water bestaan – dat een zeer goede elektrische geleider en informatiedrager is – absorberen we vrijwel alle straling als een spons! Dit resulteert in stoornissen (onjuiste commando’s in de biologische processen), wat weer stress voor lichaam en geest betekent – en zo kan leiden tot schade aan ons lichaam.

Aan gezondheid kan gewerkt worden – met preventie bereikt men goede gezondheid!

Maak van je woning weer een prettig verblijf: Gebruik Memon!