Informatie straling telefoons (DECT en mobiel): Wat is telefoonstraling?

Het gevaar in onze (rechter)hand
Ons dagelijkse leven is onvoorstelbaar geworden zonder mobiele en draadloze telefoons. Deze zenden elektromagnetische golven uit die gemoduleerd zijn. De modulatie bepaalt de draaggolf voor de informatie…. lees hier verder

Informatie straling voertuigen

De auto als gesloten kooi vol straling
Binnenin voertuigen zijn elektrostatische spanningsvelden die het menselijke lichaam op lange termijn kunnen beïnvloeden. Deze velden worden geproduceerd door de wrijving in de lucht en door het stijgende aantal elektrische circuits …. lees hier verder

Informatie elektrosmog

E- smog – gevaar uit het stopcontact
Elektrosmog beïnvloedt de functies van onze organen veel meer dan men tot voor kort voor mogelijk hield! Vanwege het zeer getechnologiseerde leven dat we nu leiden, worden we dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische wisselvelden die, een enorme invloed …. lees hier verder

 

Informatie over gezond drinkwater

Gezond drinkwater uit de kraan
We weten dat ons lichaam voor ongeveer 70% uit water bestaat, afhankelijk van onze leeftijd. Zonder voedsel kunnen we gedurende een paar weken overleven, zonder water echter maar een paar dagen.
Wanneer we gedurende jaren vervuild water consumeren …. lees hier verder

Alles over aardstralen (aardstraling)

Het onzichtbare gevaar: aardstralen wateraders, elektrosmog!
Negatieve invloeden op lichaam en geest, niet te zien maar wel te voelen: aardstralen wateraders, elektrosmog! Is het verbeelding, of wetenschappelijk bewezen? – Een belangrijk onderwerp waar geen eind aan komt. Het bestaan van deze straling die zo gevaarlijk is voor de gezondheid is bewezen door vele serieuze wetenschappers en gevestigde .... lees hier verder

Linkjes naar wetenschappelijke onderzoeken over 4G, 5G, EMV, WiFi, DECT en andere vormen van straling

Stopumts.nl verzamelt en publiceert informatie met als doel de bevolking te waarschuwen voor gezondheidsschade bij het gebruik van draadloze technologie. De overheid blijft op dit punt ernstig in gebreke. Lees hier verder