Nieuwsberichten over elektrosmog

Als we nu niet snel handelen, is de negatieve trend niet meer te stoppen. Dit zou gezinnen kapot maken en de toekomst van veel jongeren bedreigen

Vertaald bericht van Diagnose-Funk.org

Hamburg, 14 maart 2023, DAK-persbericht. “Tijdens de pandemie is de mediaverslaving onder kinderen en jongeren verdubbeld. Meer dan zes procent van de minderjarigen is nu afhankelijk van computergames en sociale media. Dit betekent dat ruim 600.000 jongens en meisjes pathologisch gebruiksgedrag vertonen. sinds 2019 met één gestegen als derde. Dit blijkt uit een huidige gezamenlijke longitudinale studie van DAK-Gesundheit en het Universitair Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf (UKE). Lees de oorzaakanalyses van prof. Manfred Spitzer en de neurobioloog dr. Keren Grafen (zie hieronder).

Foto: DAK/iStock

DAK-baas Storm: De toekomst van veel jongeren wordt bedreigd

Fragmenten  >>> DAK persbericht

“De huidige cijfers en ontwikkelingen in de pandemie zijn alarmerend”, zegt Andreas Storm, CEO van DAK-Gesundheit. “Als we nu niet snel handelen, raken steeds meer kinderen en jongeren mediaverslaafd en is de negatieve trend niet meer te stoppen. Dit zou gezinnen vernietigen en de toekomst van veel jonge mensen bedreigen.”

Dat zijn harde woorden. De premier vervolgt: “Volgens de huidige studie is het aantal kinderen en jongeren dat afhankelijk is van computergames gestegen van 2,7 procent in 2019 naar 6,3 procent in juni 2022. Zo’n 330.000 jongens en meisjes hebben dus geëxtrapoleerd volgens de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een pathologisch spelgebruik met ernstige sociale gevolgen.

De huidige resultaten van het longitudinale onderzoek laten zien: Ongeveer 2,2 miljoen kinderen en jongeren gebruiken gaming, sociale media of streaming met problemen, d.w.z. ze lopen het risico verslaafd te raken of zijn er al door getroffen. Op het gebied van sociale media verdubbelde de mediaverslaving van 3,2 naar 6,7 procent met ongeveer 350.000 getroffen mensen. Volgens het onderzoek maken zo’n 1,8 miljoen kinderen en jongeren problematisch gebruik van computergames en/of sociale media. In juni 2022 bedroeg de gebruikstijd van gaming 115 minuten op werkdagen, bijna 34 procent hoger dan in september 2019 vóór de pandemie. Bij social media was er in dezelfde periode een even grote toename met 35,5 procent van 121 minuten naar 164 minuten per dag.”

________________________________________________________________________________

Lees ons over de oorzaken van deze onderwijs- en opvoedingsramp

>>> Artikelreeks: Onderwijscatastrofe en digitalisering (IV). Studies tonen aan dat digitalisering een sleutelfactor is in de crisis in het onderwijssysteem.

________________________________________________________________________________

Mediagebruik leidt tot controleverlies en stress
“Volgens verslavingsexpert Thomasius leidt overmatig mediagebruik vaak tot controleverlies met verstrekkende gevolgen.” Doordat persoonlijke, gezins- en schooldoelen op de achtergrond worden niet adequaat opgelost”, legt hij uit. “Stilstand in de psychosociale rijping is het gevolg. De resultaten van ons onderzoek maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk preventie- en therapieaanbod is voor kinderen en ouders.”

Jongens vaker getroffen door verslaving
“Al met al lopen jongens meer risico op verslaving of zijn ze al verslaafd dan meisjes – vooral als het gaat om gamen. 18,1 procent van de kinderen en jongeren geeft aan problematisch gebruik te maken van digitale games. Van hiervan zijn 68,4 procent jongens sociale media, waar 23,1 procent van alle respondenten met moeite gebruik van maakt, is de verdeling wat evenwichtiger met 52,1 procent (jongens) en 47,9 procent (meisjes) vaker een afhankelijkheid van digitale media.

“Ook na de coronapandemie is risicovol mediagebruik voor veel kinderen en jongeren onderdeel van het dagelijks leven”, zegt dr. Thomas Fischbach, voorzitter van de Beroepsvereniging van Kinderartsen (BVKJ). “Nu is het belangrijker dan ooit om de preventie te versterken, vooral op scholen. Minstens zo belangrijk is echter het vroegtijdig signaleren van mediaverslaving, bijvoorbeeld door middel van screening op mediaverslaving in de kinderartsenpraktijk.”

Hotline en online contactpunt
“Voor kinderen en jongeren met problematisch mediagebruik en voor hun ouders heeft DAK-Gesundheit samen met de DZSKJ een online contactpunt voor mediaverslaving ontwikkeld: Getroffenen en hun familieleden kunnen informatie en informatie krijgen op www.mediensuchthilfe.info Hulp bij alle aspecten van gaming, sociale media en streamingverslaving. Op woensdag 29 maart zal de DZSKJ ook een hotline bieden voor getroffen kinderen en jongeren en hun familieleden. Bel 0800 2 800 200 Verslavingsexperts van de UKE beantwoordt van 9.00 tot 16.00 uur vragen over mediaverslaving. De service is gratis en staat open voor verzekerden van alle zorgverzekeraars.”

Als reactie hierop moeten volgens de DAK de preventie- en ondersteuningsdiensten worden uitgebreid en moeten er nieuwe prioriteiten worden gesteld in het onderwijs- en gezinsbeleid, eist de DAK. Het valt ons inziens echter te vrezen dat onder druk van de IT-lobby geen consequenties zullen worden getrokken. Ouders en leerkrachten moeten nu de druk opvoeren.

Boeken die tijdig waarschuwden voor negatieve effecten

Prof. Manfred Spitzer, Universiteit van Ulm

Twee nieuwe artikelen van prof. Manfred Spitzer over de oorzaken van de negatieve effecten van mediagebruik

Neurobiologen, psychologen en pedagogen zien deze ontwikkeling al lang aankomen. In 2012 verscheen Spitzer’s “Digital Dementia”, in 2016 het baanbrekende artikel “Een bouwer begint ook niet bij het dak . De digitale revolutie blokkeert de toekomst van onze kinderen” van prof. Gertraud Teuchert-Noodt. Er kwamen strontstormen uit het onderwijsbeleid en de pers werd besmet door de digitale hype.

10 jaar geleden publiceerde Manfred Spitzer het boek “Digital Dementia”. “Tien jaar digitale dementie. From Shitstorm to Mainstream”, in dit artikel in het tijdschrift “Nervenheilkunde” blikt prof. Manfred Spitzer terug op de effecten van zijn boek. Het werd wereldwijd een bestseller en zijn lezingen vulden de zalen. De digitaliseerders probeerden Spitzer af te stempelen als iets van gisteren.

  • Spitzer schrijft dat het boek “een storm van verontwaardiging opriep. Ik had nog nooit zo’n shitstorm meegemaakt. Hoe kan iemand zoiets zeggen? Er zijn geen gegevens die een verband aantonen tussen het gebruik van digitale media en dementie – zeiden niet alleen journalisten en mediamensen, maar ook psychologen en neurowetenschappers.

Tot op de dag van vandaag beweren journalisten dat Spitzer “lichtzinnig” is, zoals Meredith Haaf deed in de Süddeutsche Zeitung van 31 december 2022, zonder desgevraagd bewijs van deze ernstige beschuldiging te overleggen.

In het artikel ‘Tien jaar digitale dementie. Van shitstorm tot mainstream” en de recensie “Digitalisering in de kleuterschool en basisschool schaadt de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen” op de onderzoeksresultaten en de prognoses daarvan van de laatste 10 jaar en moet stellen dat de effecten op de gezondheid van kinderen en adolescenten zijn serieuzer, zoals hij voorspelde. De analyses van Spitzer worden bevestigd door de nieuwe DAK-studie.

Ouders en werknemers in de gezondheidszorg en het onderwijs zouden zijn twee artikelen moeten lezen, ze kunnen gratis worden gedownload van de homepage van het tijdschrift “Nervenheilkunde”:

M. Spitzer: 10 jaar digitale dementie: https://t1p.de/bnrz0

M. Spitzer: Digitalisering in de kleuterschool en basisschool schaadt de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen >>> https://t1p.de/yap07 .

dr met betrekking tot. Natuurlijk Keren telt

Mediaverslaving – een generatie gevangen in het net

dr met betrekking tot. Natuurlijk Keren Grafen, docent neurologie (uit Compact 1-2023)

“We wisten niet wat we moesten doen en moesten de politie bellen. Onze zoon liet alles lopen, zelfs naar het toilet gaan. Toen we zijn computer van hem afpakten, viel hij ons aan en begon ons te slaan.”

>>> Download het artikel als PDF

De ouders van Peter zitten wanhopig in mijn praktijk. “Toen de politie kwam, zei onze 15-jarige zoon dat hij zelfmoord wilde plegen. Dus werd er een ambulance gebeld en werd hij naar een psychiatrische afdeling gebracht.”

De moeder vervolgde in tranen: “Het psychiatrisch verblijf was het hoogtepunt van een sluipende neerwaartse spiraal van de afgelopen twee jaar. We hebben het niet gemerkt. Peter was vroeger een opgewekte en vrolijke jongen met goede cijfers op school. Naarmate de tijd verstreek, werd hij steeds opvliegender, chagrijniger en agressiever, en zijn schoolcijfers werden steeds slechter. De afgelopen maanden wilden we de mediaconsumptie beperken, maar toen beseften we dat het al te laat was.”

Het verhaal van Peter is niet uniek. Volgens een studie van de DAK in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf [1] is de mediaverslaving onder kinderen en jongeren de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Ongeveer 220.000 jongens en meisjes (4,1 procent) van alle 10- tot 17-jarigen in Duitsland spelen zichzelf hoog! Een alarmerende stijging van ruim 50 procent ten opzichte van 2019

De trieste realiteit van de ontwikkeling van vaardigheden

Het gebruik van digitale apparaten is de dominante activiteit van onze kinderen en jongeren geworden. Stilletjes in hun kinderkamer keren ze de wereld de rug toe. Hoe moet een bekabelde generatie vaardigheden ontwikkelen om onze wereld onder de knie te krijgen, oorlogen te stoppen en pandemieën te bestrijden? Daarachter zit een vrijwel onbekende fusie tussen hightechbedrijven en wetenschappers van alle pluimage. Met overtuigende technologieën en miljarden aan winst hacken ze niet alleen onomkeerbaar de hersenen van onze kinderen: deze nieuwe producten zijn zo ontworpen dat ze in de eerste plaats verlangens en verlangens creëren! Ze zijn precies geprogrammeerd om gedachten en gedrag te veranderen en verslaving te creëren! Deze programma’s activeren het beloningssysteem en stimuleren de afgifte van dopamine, een neurotransmitter die betrokken is bij beloning, aandacht en verslaving (zie hieronder). Deze permanente beloningen geven vooral jongeren het gevoel dat hun vaardigheden met de seconde beter worden zonder dat er echt iets aan wordt gedaan. Activiteiten die relevant zijn voor de ontwikkeling, zoals woordenschat leren, piano oefenen of vrienden ontmoeten, zijn daarentegen oninteressant, saai en uit de mode.

In mijn praktijk zie ik de vaardigheden van jonge mensen die ze hebben verworven door talloze uren op internet of op videoconsoles. Ze zijn nerveus, onrustig, kunnen zich niet concentreren en zijn sociaal onderontwikkeld. Het is de trieste realiteit van kinderen die opgesloten zitten in hun kamer, spijbelen en geen vrienden hebben. Zulke kinderen ontwikkelen beslist niet de vaardigheden die een werkgever of de samenleving nodig heeft. En miljoenen ouders kijken toe, zich er totaal niet van bewust dat hun kinderen stilletjes en in het geheim tot waanzin worden gedreven met hun zeer open hersens.

dr Keren Grafen deed onderzoek en doceerde aan de Universiteit van Bielefeld aan het instituut van prof. Gertraud-Teuchert-Noodt over hersenontwikkeling

Mediagebruik en ontwikkelingsstoornissen zijn gerelateerd

De hersenen van kinderen zijn geen kleine volwassen hersenen. De hersenen van kinderen hebben een lange rijpingsfase, die pas begint rond de leeftijd van 18-20 jaar. levensjaar is voltooid. Binnen deze periode wordt de structurele en functionele ontwikkeling sterk beïnvloed door de zogenaamde dopaminerge mesolimbocorticale route, die een belangrijke rol speelt bij het activeren van het beloningssysteem. De activatie van het beloningssysteem wekt een sterk gevoel van geluk op, getriggerd door een endogene chemische cocktail in de hersenen. Door de zeer eenvoudige beloningsbevorderende manier van het gebruik van digitale media wordt in de vroege kinderjaren een beperkt repertoire van sensorische, motorische, visuele, auditieve en kinesthetische ervaringen geoefend. Echte zintuiglijke indrukken en bewegingspatronen lijken vreemd. Bewegingspatronen van fijne en grove motoriek (bijv. handschrift, taal, zwemmen, fietsen etc.) een tekort hebben. Kinderartsen trekken aan de alarmbel omdat ze elke dag een hele reeks andere symptomen ervaren die samenhangen met overmatig mediagebruik: leerontwikkelingsstoornissen, visuele beperkingen (bijziendheid), lichamelijke misvormingen (bv. “gsm-nek”) en obesitas.

  • Als het merendeel van de informatie in de zich ontwikkelende hersenen op deze manier wordt opgenomen, wordt de rijping van de hersenen vertraagd. Een digitale Kaspar Hauser is geboren. Wetenschappers noemen dit fenomeen “noodrijpheid” [2].

Het beloningstekortsyndroom

Deze noodrijping kan worden gezien als Reward Deficiency Syndrome (RDS) [3], dat wordt veroorzaakt door een neurochemische onevenwichtigheid in het beloningssysteem. We weten nu dat overmatige activiteit het ontstaan ​​van een gevoel van geluk activeert dat leidt tot een “altijd meer”. Net als bij een middelengerelateerde verslaving kunnen de hersenen door digitale zelfstimulatie fysiek en psychisch afhankelijk worden. ) als een onafhankelijke ziekte die behandeling vereist en definieert het als aanhoudend of terugkerend spelgedrag met betrekking tot videogames die zowel online als offline kunnen worden gespeeld.

De regel van drie van media-live balans

Het competente gebruik van digitale media en het omgaan met de bijbehorende risico’s is een van de centrale taken voor elke leeftijdsgroep. Een simpele formule voor gezondheidsvriendelijk gebruik van digitale media is: (1) beperkte schermtijd, (2) voldoende slaap (zeven tot acht uur per dag, kinderen navenant meer), (3) voldoende bewegen (60 minuten per dag) .

Beperk schermtijd en media snel

Naast technische hulpmiddelen zoals timing-apps, het uitschakelen van WLAN of apparaattimers, kunnen eenvoudige gedragsveranderingen het mediaverbruik beperken: bij mediafasting worden digitale apparaten zoals smartphones of tablets slechts op een zeer beperkt moment van de dag ingeschakeld, bijvoorbeeld van 15.00 uur tot 16.00 uur Ook is het mogelijk om medialoze dagen in de week in te voeren. Check voor elke vakantie of je je smartphone en tablet mee wilt nemen. Maaltijden dienen over het algemeen te worden genuttigd zonder digitale media. Social media-accounts moeten ook regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze nodig en up-to-date zijn. Er moet meer ruimte en tijd worden ingepland voor medialoze ontmoetingen, sportactiviteiten, sociale betrokkenheid, beweging en empathie [4].

Online aanspreekpunt voor mediaverslaving :

Op veel plaatsen in Duitsland zijn er nu hulpmiddelen voor computerverslaving. Op www.computersuchthilfe.info krijgen getroffenen en hun familieleden informatie en hulp over alle aspecten van online-, gaming- en socialemediaverslaving.

Literatuur:

(1) DAK 2021, https://www.dak.de/dak/bundesthemen/mediensucht-steigt-in-corona-pandemiestark-an-2508248.html#/

(2) Teuchert-Noodt, 2016, Een bouwer begint niet met het dak – de digitale revolutie blokkeert de toekomst van onze kinderen, milieu · geneeskunde · samenleving | 29 | 4/2016

(3) Kenneth Blum et al., 2000

(4) Graaf K: wijdverbreide verslaving aan ziektemedia. DHZ Duits Heilpraktiker-tijdschrift, 2018; 8: 36-41.36 DHZ, PRAKTIJK.

(5) Gertraud Teuchert-Noodt, Peter Hensinger en Klaus Scheidsteger (scenarioschrijvers), dvd: wakker worden in de omgang met digitale media, wat ouders en opvoeders zouden moeten weten: een film die laat zien hoe het vroege gebruik van digitale media de hersenontwikkeling beïnvloedde, 2021

https://youtube.com/watch?v=BYh4Rev5_a8%3Flist%3DPLqko-UHNS-0rgzmp-lcsFCWCPSw3JE0-x

Leave a Comment