Nieuwsberichten over elektrosmog

Item vertaald van Diagnose-Funk.org

“De situatie is ernstig”, schrijft Manfred Spitzer naar aanleiding van het rapport ” Digitalisering in het onderwijs: aanbevelingen voor actie van kinderdagverblijf tot universiteit” ( >>> samenvatting) (>>> lange versie) van de Vaste Wetenschappelijke Commissie (SWK ) van de Ministers van Onderwijs Conferentie van 19/09/2022. De SWK adviseert om alle onderwijsgebieden te digitaliseren. Spitzer schrijft:

Digitalisering in de kleuterschool en lagere school is schadelijk voor de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen

Commentaar op het rapport van de Vaste Wetenschappelijke Commissie van de KMK van 19 september 2022

Manfred Spitzer

Downloaden: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1826-8225

“De situatie is ernstig”, schrijft Manfred Spitzer naar aanleiding van het rapport ” Digitalisering in het onderwijs: aanbevelingen voor actie van kinderdagverblijf tot universiteit” ( >>> samenvatting) (>>> lange versie) van de Vaste Wetenschappelijke Commissie (SWK ) van de Ministers van Onderwijs Conferentie van 19/09/2022. De SWK adviseert om alle onderwijsgebieden te digitaliseren. Spitzer schrijft:

  •  “De auteurs missen daarom enige kennis – om nog maar te zwijgen van kritische beoordeling – van de gevaren van digitale informatietechnologie voor de gezondheid van kinderen. Hun kijk op digitale media omschrijven ze – expliciet in tegenstelling tot mij en de BZgA – als “duidelijk positieve connotaties”.

Meteen aan het begin van de 189 pagina’s tellende SWK-paper pleiten de auteurs voor “elementaire informatica” voor kinderdagverblijven en basisscholen. Daar is het “vroege digitale media-onderwijs […] onderontwikkeld”, waaruit de auteurs “noodzaak tot actie” ontlenen. Spitzer vraagt: “Wat vind je van het idee? Moeten onze kinderen eigenlijk informatica leren op de computer in de kinderopvang? 16 staatsministers van cultuur en 16 professoren kunnen zich niet vergissen. – Of is het?”.

In zijn 16 pagina’s tellende artikel, gebaseerd op de studiesituatie, bewijst Spitzer:

  •  “De internationale, evidence-based, medische literatuur over de effecten van het gebruik van digitale schermmedia door kinderen heeft nu de volgende feiten vastgesteld: de tijd die in de kindertijd met schermen wordt doorgebracht, dat wil zeggen de hoeveelheid schermtijd in uren/dag, is negatief gerelateerd aan de hersenontwikkeling en de ontwikkeling van cognitieve en psychosociale vaardigheden. Zoals experimentele studies en longitudinale studies laten zien, heeft schermtijd een causaal negatief effect op de fysieke en mentale gezondheid.”

Spitzer waarschuwt voor een voortgaande digitalisering op het gebied van onderwijs en schrijft, verwijzend naar de eis van de Federale Rekenkamer om het digitale pact voor digitaal onderwijs per direct stop te zetten:

  • “Als Duitsland nu niet 6,5 miljard uitgeeft voor minder onderwijs, meer onvrede met het leven, angst en depressie (op korte termijn) en meer hart- en herseninfarcten, blindheid en dementie vanaf het midden van de eeuw, dan zou ons een veel leed en veel geld. Wat goed dat sommigen nog kunnen tellen.”

Leave a Comment