Onder deze pagina staat een langere uitleg ( 1 uur en 49 minuten).
Deze video legt het Kwantumveld theorie wat visueler uit.
Wellicht moet je de video een paar keer bekijken.

 

Samenvatting van het werkingsprincipe van Memon Technology 2

Door Prof Dr Arnim Bechmann

 Gebaseerd op de volgende manuscripten
1.
Drawing of theoretical principals of Memon technology 1
2. Meta study: Scientific verification of Memon technology's principle of operation2

 

De Memon-technologie is ontleend aan praktijkervaring. Het werd voor het eerst ontdekt door ingenieur Winfried M. Dochow in de jaren '80 en is sindsdien systematisch door hem onderzocht. Aanvankelijk vormden voornamelijk praktisch en empirisch bewijs en experimenten de kern van zijn werk, dat als basis diende voor toekomstige ontwikkelingen. Zijn doel was om externe, kunstmatige omgevingsinvloeden op mens en natuur, zoals bijvoorbeeld elektromagnetische vervuiling, niet-ioniserende straling (mobiele telefoons etc.) en ook waterverontreiniging met een gebruiksvriendelijke technologie te neutraliseren en/of hun negatieve effecten draaglijk te maken.

Tot nu toe werd de Memon-technologie voornamelijk gebruikt om blootstelling aan elektromagnetische vervuiling en niet-ioniserende straling (mobiele telefoons) te voorkomen, voor waterherstel, luchtreiniging binnenshuis en voor persoonlijk welzijn thuis en onderweg.

Overal waar een Memonizer is geïnstalleerd, verandert de omgeving/omgeving voor de mensen erin. Dit blijkt in tal van onderzoeken het geval te zijn, wat kan worden geverifieerd in de bovengenoemde metastudie 2 . Voorbeelden die worden genoemd zijn onder meer veranderingen in hormonen, microcirculatie, oxidatieve stress, fijnstofverontreiniging, luchtionenconcentraties, magnetische fluxdichtheid (niet meegenomen in de metastudie) en andere fysisch-chemische parameters. In abiotische systemen lijkt Memon-technologie voornamelijk te werken via energetische processen die structuren organiseren. In levende systemen lijkt het vooral te zorgen voor een overdracht van informatie en het respectieve levende systeem te voeden met informatie die zelfregulerende processen en vermogens stimuleert, bevordert en versterkt.

Tot nu toe heeft de Memon-technologie zich in de praktijk zeer goed bewezen. Als men het werkingsprincipe echter op een wetenschappelijke manier wil uitleggen, dan is het probleem dat de Memon-technologie, althans gedeeltelijk, gebaseerd is op kennis en ervaring die zich op wetenschappelijk onontgonnen terrein bevindt, b.v. buiten wat momenteel bekend is in de leerboekwetenschap.

Om uit te leggen hoe de Memonizer werkt, is het nodig om theoretische modellen, theoriemodules en theorieën te gebruiken, net als voor elke andere verklaring van fysieke of biologische relaties. De ‘Unified Quantum Field Theory’ van Burkhard Heim is hiervoor erg handig. In principe bouwt het voort op de bekende Quantumtheorie, maar het breidt het ook uit met precies dat soort aspecten (vooral informatieve relaties van effecten) die nodig zijn om te begrijpen hoe Memon-technologie werkt. Het standaardmodel van de Quantumfysica is gebaseerd op de theorie dat de zogenaamde lege ruimte tussen atomen en de lege ruimte binnen atomen van onze fysieke wereld niet echt leeg is. Aangenomen wordt dat deze ruimte energie in verschillende concentraties bevat. Bovendien gaat de gevestigde Quantumfysica er ook van uit dat elementaire deeltjes zich zowel kunnen vormen als spontaan oplossen in deze zee van energie. Het lijkt erop dat onze fysieke wereld is ingebed in een zee van borrelende energie, of dat het zich hieruit manifesteert.

Natuurkundige Burkhard Heim (1925 - 2001) heeft bijna zijn hele professionele leven als onafhankelijk wetenschapper doorgebracht. Hij heeft zijn hele leven gewijd aan het op elegante wijze combineren van de basismodellen van de Quantumfysica die teruggaan tot Max Planck, en de algemene relativiteitstheorie van Einstein tot een bovengeschikte theorie. Heim ontwikkelde een specifiek en zeer concreet beeld van een 'vacuümveld' en hoe materie is gestructureerd, dat het standaardmodel van de Quantumfysica op zijn zwakke punten corrigeerde en nauwkeuriger maakte met betrekking tot de modellering van pre-materie en fysieke structuren.

Heim gaat ervan uit dat ruimte, tijd en energie alleen in gekwantiseerde vorm voorkomen (d.w.z. in extreem kleine, maar toch eindig grote basiseenheden). Volgens Heim heeft onze fysieke wereld zes dimensies (afkorting: R-6) en is ingebed in een wereld van 12 dimensies (afkorting: R-12), die allemaal de vierdimensionale wereld van Einsteins tijd en ruimte kunnen beïnvloeden (afkorting: R-4), wat de wereld is die we direct ervaren (zie figuur 1.0). Volgens de theorie van Burkhard Heim heeft de fysieke wereld twee aanvullende, organisatorische en structuurvormende dimensies naast de vier bekende dimensies (lengte, breedte, hoogte en tijd), die hij beschreef als entelechiale en als aeonische dimensies.

Het vacuümveld, of de vacuümruimte in ruimere zin, wordt hier universeel veld genoemd. Volgens Heim, maar ook in het algemeen, kan het structureren van materie worden voorgesteld als een stapsgewijze organisatie van dynamische structuren (stabiele energie-invloeden) vanuit het vacuümveld (zie figuur 1.1.). In het universele veld bestaan nog geen losse deeltjes, maar alleen dynamische entiteiten die gestructureerd zijn in tijd en ruimte, die door onderlinge koppeling bestaan uit vormende en afbrekende condensaties (compressie), fluctuaties (vloeiende formaties) en mogelijk onweegbare (vrij van rustmassa) elementaire deeltjes zoals fotonen en gravitonen. Dergelijke formaties dragen energie, zijn dynamisch (zelfbewegend) en hebben een op informatie gebaseerde structuur. Ze maken deel uit van het universele veld en worden hier 'gestructureerde entiteiten van het universele veld' (SEU) genoemd.

De SEU en de materievrije entiteiten die daaruit voortkomen, fluctueren voortdurend. Ze hebben natuurlijke trillingen. En ze kunnen chaotisch of ordelijk en stabiel of onstabiel zijn. Concentraties van SEU in een gedefinieerd ruimte-tijdbereik resulteren in relatieve maximale hoeveelheden energie, terwijl deconcentraties van SEU resulteren in minimale hoeveelheden energie.

Als het op een eenvoudige manier wordt samengevat, impliceert het model van Heim een 6-dimensionale wereld (R-6), die kan worden uitgebreid tot een 12-dimensionale wereld (R-12), onder andere

 • dat het universele veld bestaat uit stabiele en onstabiele entiteiten die gestructureerd zijn door tijd en ruimte (SEU's), die energie en informatie dragen en dus het potentieel hebben om materie te organiseren.
 • dat materie kan worden gecreëerd door structuurvorming veroorzaakt door energie en informatie die voortkomt uit SEU's, zodat de stapsgewijze opbouw van deze structuren de vorming van elementaire deeltjes, atomen en moleculen veroorzaakt.
 • dat alle pre-materiële en fysieke structuren een informatiecomponent in zich dragen, die hun specifieke organisatie en gedrag beïnvloedt.
 • dat de informatiecomponenten van pre-materie zijn en fysieke structuren elkaar beïnvloeden.
 • dat er vier stabiele elementaire deeltjes bestaan (gravitonen, fotonen, neutronen en elektronen), waarbij gravitonen maar één organisatorisch potentieel hebben maar niet kunnen worden gevangen door Einsteins ruimte en tijd (afkorting: R-4), ook al beïnvloeden ze het.

Volgens de theorie van Heim bestaat het inwendige van een atoom niet alleen uit protonen, neutronen en elektronen en is verder leeg, maar is het ook gevuld met pre-materie (SEU). Deze entiteiten komen uit het universele veld. Er kan worden aangenomen dat de respectieve SEU's een specifieke structuur hebben die consistent is met en in overeenstemming is met de voorwaarden van het specifieke atoom.

Een atoom is dus een dubbel ‘object’. Het heeft een fysieke structuur / een frame gemaakt van materie in de zin van leerboekfysica, en het heeft een specifieke binnenruimte die organisatorische informatie bevat, die hier wordt beschreven als integraal veld. Dit betekent dat een atoom twee componenten heeft, zowel zijn fysieke structuur als zijn integrale veld, die beide een eenheid vormen. In principe blijkt het mogelijk om een integraal veld binnen een specifieke context te wijzigen zonder de bijbehorende fysieke structuur aan te tasten.

Als er in principe wordt aangenomen dat een informatiecomponent (zie hierboven) aanwezig is voor alle pre-materie en fysieke structuren, kan worden aangenomen dat het mogelijk moet zijn om fysieke structuren niet alleen te beïnvloeden via energiegerelateerde factoren, maar ook door de overdracht van informatie over hun organisatie en gedrag.

Het basisprincipe van de werking van de Memonizer is gebaseerd op de aanname dat een Memonizer een specifiek activiteitsveld (integraal veld) creëert, dat hier Memonveld wordt genoemd. Dit Memon-veld beïnvloedt het systeem waarop de Memonizer zich richt en creëert bescherming tegen schadelijke invloeden rond het doelsysteem. Een Memonveld is noch een elektromagnetisch veld, noch een zwaartekrachtveld in de traditionele zin. Het bestaat uit R-6 'prematerie'-structuren volgens het model van Heim. Maar het kan, voor zover dit waarneembaar is, interageren met elektromagnetische velden en fysieke systemen via gravitonen en fotonen.
Vanuit het perspectief van leerboekfysica is het Memonveld een parafysisch informatieveld met organisatorisch potentieel, dat van invloed kan zijn op het doelsysteem en zijn omgeving.

Volgens bovenstaande argumentatie wordt het fenomeen van het Memonveld veroorzaakt door de interactie van een Memonizer met het doelsysteem waar het op gericht is. De Memonizer en het doelsysteem worden aan elkaar gekoppeld door het activiteitenveld van de Memonizer te koppelen aan dat van het doelsysteem. Ten opzichte van zijn doelsysteem is de Memonizer een controle-eenheid die informatie overdraagt. Het bestaat in principe uit drie componenten, die zijn ondergebracht in een stabiele behuizing (zie figuur 1.2). Deze componenten zijn:

 • een informatieopslag Hierin worden alle informatie en organisatieprogramma's opgeslagen, die gericht een heel specifiek activiteitenveld produceren.
 • een controle-eenheid. Deze regelt en regelt het gebruik van de informatie-eenheid en de opbouw en afbouw van het activiteitenveld.
 • een stabilisator Het stabiliseert de Memonizer tegen ongewenste omgevingsinvloeden.
 • een controle-eenheid Het regelt en regelt het gebruik van de informatie-eenheid en de opbouw en afbouw van het activiteitenveld.
 • een stabilisator Het stabiliseert de Memonizer tegen ongewenste omgevingsinvloeden.

Daarom is een Memonizer een apparaat dat een specifiek integraal veld (Memon-veld) produceert, dat het omringende universele veld van het doelsysteem beïnvloedt en dat interageert met het integrale veld van dit systeem. Deze interactie is in wezen gebaseerd op de overdracht van informatie, waarbij gravitonen en fotonen een cruciale rol spelen. Volgens de huidige kennis vindt deze overdracht van informatie tussen de betrokken velden plaats via resonante koppeling van de betrokken SEU's.

Op basis van het voorgaande vereenvoudigde theoretische model van een Memonveld kan, naast empirische ervaring met Memonizers, een Memonveld bij benadering als volgt worden beschreven.

Een Memon-veld is een integraal veld dat wordt geproduceerd door de specifieke eigenschappen van een Memonizer, een veld dat veel verder reikt dan zijn fysieke eigenschappen. De primaire effectfactoren bevinden zich op een pre-materieel vlak (vlak van het universele veld).

 • Een Memon-veld is een energiek informatieveld, d.w.z. het heeft energetische kenmerken en bevat informatie.
 • In abiotische systemen lijkt Memon-technologie voornamelijk te werken via energetische processen die structuren organiseren. In levende systemen lijkt het vooral te zorgen voor een overdracht van informatie en het respectieve levende systeem te voeden met informatie die zelfregulerende processen en vermogens stimuleert, bevordert en versterkt.
 • De energie van een Memon-veld lijkt de primaire energie van het universele veld te zijn. Volgens de huidige leerboekkennis wordt het beschreven als parafysisch, aangezien het moet worden beschouwd als voorafgaand aan de vier basiskrachten (elektromagnetisme, zwakke interactie, sterke interactie en zwaartekracht).

Dit korte rapport is bedoeld om slechts een beknopt overzicht te geven van de complexiteit en mogelijkheden van deze innovatieve technologie van de toekomst. Voor een beter begrip van en meer leesvoer over de unified field theory van Burkhard Heim, is een concept3 beschikbaar voor meer inzicht in deze theorie. Voor de toekomst staat verder fundamenteel onderzoek naar deze technologie gepland om onconventionele en conventionele kennis te overbruggen. Op de lange termijn kan een potentiële innovatie niet worden ontspoord door hardnekkige dogma's, zolang de eerste gebaseerd is op empirisch en praktisch onderzoek.

Bibliography

Bechmann, Prof Dr Arnim; ‘Skizze zu den theoretischen Grundlagen der Memon-Technologie  (drawing  of  theoretical principals of the Memon technology)"1
 - Ein Konzept zur Erklärung der Wirkungsweise von Memonizern auf der Grundlage der "Einheitlichen Quantenfeldtheorie Burkhard Heims’ (a concept to explain the mode of operation of Memonizers based on the ‘Unified Quantum Field Theory’ by Burkhard Heim - Zukunfts- Zentrum Barsinghausen, 2014

Bechmann, Prof Dr Arnim; ‘Metastudie: Wissenschaftlichkeits- Check zur Wirkungsweise der Memon-Technologie’ (meta study: scientific examination of the operating principle of the Memon technology)2 Verein zur Förderung von ökologischen Zukunfts- perspektiven (registered association) / Zukunfts-Zentrum Bar-singhausen, 2014

 

Bechmann, Prof Dr Arnim; ‘Zugänge zu Burkhard Heims einheitlicher Beschreibung der Welt’ (insight into Burkhard Heim's unified description of the world)3 - Approximations and suppositions - publisher’s edition Zukunft Barsinghausen, 2014

 

 

Heel interessant is deze video. Hierin wordt uitgelegd hoe al bijna een eeuw geleden, onderzoeken in voornamelijk Rusland, waar onderzoeken nog los kunnen staan van financiële belangen, aantonen dat quantumfysica weleens een heel grote invloed kan hebben op ons leven en manier van communiceren. Met normale knowhow niet te verklaren gebeurtenissen zijn verklaarbaar als je naar deze onderzoeken kijkt. Congnitieve dissonantie is de term die me te binnen schiet. We weten de werking van 2% van ons DNA te verklaren. De rest is junk-DNA. Oftewel, doet niets, heb je niets aan. ? Is dat zo? Of weten we wellicht niet wat daar gebeurt? Kunnen we met onze max. 10% actieve brein niet bevatten wat daar gebeurt?