Spin inversie


Een spin inversie ontstaat als je te lang of te vaak in een elektromagnetisch stralingsveld verkeert. Het hebben van een spin inversie uit zich in eerste instantie in vermoeidheidsklachten, waar tal van andere klachten uit kunnen ontstaan. Een spin inversie verzwakt je systeem op den duur zodanig, dat je hierdoor extreem vermoeid raakt.

Spin inversie bij mensen komt tegenwoordig heel veel voor in deze wereld van elektrosmog.
Het wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de invloeden van straling uit mobiele technieken en (laagfrequente) huishoudelijke apparatuur.

Om te kunnen begrijpen wat een spin inversie nu eigenlijk is, een korte terugblik naar de natuurkunde les van vroeger;
Alles bestaat uit moleculen en die bestaan weer uit atomen. Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof met nog alle eigenschappen van die stof in zich.
Bv. water bestaat uit watermoleculen: het watermolecuul H2O, bestaat uit 2 atomen waterstof (H) en
1 atoom zuurstof (O). De samenstelling van de atomen in de molecuul, maakt de eigenschappen van de molecuul en dus de stof, in dit geval water. In lichaamscellen is dat hetzelfde. Ook die bestaan uit moleculen die hun eigenschappen ontlenen aan de combinaties van de atomen in dat molecuul. Dus: alle cellen bestaan uit atomen verpakt in moleculen.

Spin inversieStraling en spin inversie

Magnetische velden komen van nature overal op aarde voor. Deze velden kunnen worden verstoord door veranderingen in de bodem, zoals breuklijnen in de aardkorst die veroorzaakt zijn door bv. ondergrondse stroompjes (aardstralen), holtes en scheuren in de aardkorst, maar kunnen ook worden veroorzaakt door metalen voorwerpen of bouwsels. Elektromagnetische velden worden veroorzaakt door elektrische apparatuur en leidingen. Het langdurig verblijven in een verstoord veld kan het lichaam op een negatieve manier beïnvloeden, zodanig dat alle elektronen in de cellen van het lichaam in de omgekeerde richting gaan spinnen (om hun eigen as).

Veroorzakers van spin-inversie zijn:

- slapen op een metalen spiraal (met motor) of waterbed
- langdurig zitten op een stoel met een metalen frame of veren
- veelvuldig verblijven in de buurt van Computer, TV en andere elektrische apparaten
- bellen met Smartphone, iPhone en werken met laptop of Tablet veroorzaakt ook spininversie
- elk verblijf in een verstoord veld kan een spin inversie veroorzaken

Straling veroorzaakt, bv. door hoogfrequente golven, zoals zendmasten (GSM, UMTS 4G-5G), DECT,
WIFI, Bluetooth, Etc,) zorgen ervoor dat je systeem verzwakt en je daardoor makkelijker een spin inversie oploopt.

 
Spin inversie veroorzaakt therapie resistentie:
Behandelingen door een therapeut is niet effectief zonder eerst de spininversie ongedaan te maken en er vervolgens voor te zorgen dat het niet terug komt!

Er zijn therapeuten die dit ongedaan kunnen maken. Kijk op deze pagina of er een bij je in de buurt zit.
De lijst is groeiend. Kijk regelmatig.