Aarbeien onderzoek Klosterneubur

Gezonde teelt zonder straling

Aardbeien onderzoek Klosterneubur

Vergelijkende studie naar de kwaliteit van kwaliteit naar aardbeien bij gebruik van traditionele kweek en gebruikmakend van water geharmoniseerd met MemonizerWATER.

In Klosterneuburg (nabij Wenen) bevind zich het “Ministry of Life”, een afdeling van het Federaal Ministerie van Landbouw, Boswezen, Milieu en Waterbeheer. In 2000 werden, in het kader van onderzoek naar preventie, aardbeien van de Elsanta-teelt behandeld tegen botrytis (het rotten van de vrucht) op 2 verschillende manieren. Het onderzoek spitste zich toe op het verschil tussen het sproeien met conventionele middelen enerzijds en het sproeien met een mengeling die was behandeld met speciaal voor botrytis geïnformatiseerde bioveldtransformatoren (BVT) anderzijds: De doeltreffendheid van dit alternatieve sproeimengsel werd vergeleken met de conventionele sproeivariant. Statistische evaluatie van chemisch-fysische en sensor analyse vertoonden hogere waarden bij de aarbeien die besproeid waren met de door de bioveldtransformator behandelde sproeimengeling. Dit wat betreft de PH-waarde, weerstand, zuurgehalte en gevoeligheidskwaliteit.

De droge substantieparameters (BX), rH waarde, de suiker-zuurte ratio, P-waarde en fotometrische golflengte (eigen aan het product) waren beter bij de klassiek gecultiveerde aardbeien beter. Bij een blinde test echter viel de BVT-variant veel beter in de smaak: ze vertoonden betere stevigheid en minder interne stress en bovendien lagere fotometrische golflengte. M.a.w. de BVT-variant leverde dus fruit op van hogere biologische kwaliteit dan de klassieke variant.

Aardbeien zijn de eerste vruchten van het jaar en zeer populair door hun aantrekkelijke rode kleur. Doordat ze dicht bij de grond groeien, zijn ze gevoelig voor schimmelziektes. De belangrijkste ziektes zijn botrytis (vruchtrotting) en Phytophtora cactorum (wortelrotting). Deze komen voor in de lente en tasten de kwaliteit en de kwantiteit aan: Terwijl de vrucht aangetast wordt door botytis, waardoor deze niet langer eetbaar is, sterven de planten door phytophtora.

Tot overmaat van ramp overleven de sporen van deze schimmelinfectie, die geïmporteerd is vanuit de Benelux, nog jaren in de grond. Dit leidt tot herhaaldelijk mislukte oogsten. Bij de klassieke productieteelt worden meerdere chemische schimmelwerende producten gebruikt, waardoor de aardbeien, nadat ze geplukt zijn en ter consumptie aangeboden worden, veel sneller rot worden. Ondanks de korte houdbaarheid vinden we toch nog overblijfselen van deze chemische stoffen terug, weliswaar binnen de “wettelijk” aanvaarde limieten. Blijkbaar vond het Federaal Ministerie deze waarden toch hoog genoeg om een onderzoek in te stellen naar eventuele andere oplossingen waarbij men enerzijds geen chemische overblijfselen zou vinden en anderzijds een kwaliteits- en kwantiteitsverhoging zou kunnen bewerkstelligen. Hiervoor werd dus de bioveld transformator gebruikt. Deze gaat de ziekmakende frequenties en de microscopisch-energetische informatie scheiden van de fytopathologische ziektes d.m.v. interferentietrillingen.

Binnen het kader van dit praktisch experiment werden de effecten van deze alternatieve productiemethode vergeleken met de klassieke variant d.m.v. de nieuwste lab- en onderzoeksmethodes. De integrale kwaliteit van de aardbeien werd geëvalueerd door P-waarde (4,5). De P-waarde (d.i. een verzameling van verschillende bio-fysische metingen) kan worden beschouwd als maatstaf voor stress en/of gezondheidsproblemen van voedsel. (6,11). Waardevolle, gezonde producten worden gekenmerkt door lage P- en rHwaarde, maar met hoge resistentie (8,9). De testresultaten van 1999 in Styria aangaande innerlijke voedselkwaliteit, zijn ter discussie gesteld.

Materialen en methodes:
Het belangrijkste doel van deze onderzoeken was om uit te vinden of de botrytis onder controle kon gehouden worden door bioveldtransformatoren bijgestaan in hun werking door een plantversterkend natuurlijk product (nl. Humulus TK 42 + vloeistof).

Experiment Planning:
Kwekerij: Elsanta
Aantal planten: 200
Plaats: Styria
2 soorten mengselvarianten:
1) alternatieve: hoofdbestanddeel: Humulus TK 42 + vloeistof dat behandeld is met de bioveldtransformator die specifiek geprogrammeerd op het behandelen van botrytis.
2) conventionele: verschillende soorten chemische substanties
Hoeveelheid sproeivloeistof: 50l van elk
Sproeimaterialen: tractorsproeier
Sproeimethode: een sproeipistool, omwille van de kleine hoeveelheden.

Analyse:
Per variant werden 6 testen gedaan: gedurende de oogst werden willekeurige stalen van een halve kg geplukt van iedere groep. Deze werden blind geproefd en met verschillende chemisch-fysische methodes getest. Het fruitsap, gebruikt voor de analyse werd geproduceerd door een fruitpers:
Overall flavour: after unstructured scale after Weiss and Zenz (12, 13) Content of soluble dry substance (°Bx): IFU method no. 8 (1)
Acid Titrate (g/l): IFU method no. 3 (1)
Acid-sugar ratio: quotiënt calculated from sugar content divided by acid content
pH-value: IFU method no. 11 (1)
rH-value: calculation of rH value from the redox potential and the pH value with below stated formula (3): rH = 8,084 + 0,0344 x redox potential (mV + 2 pH (formula 1)
Specific resistance (pw): calculation of specific resistance from conductivity (μs) after formula 2 (3):Pw = 1 x 106 / μs (formula 2)
P-value (stress parameter): The p-value is a combining size of pH-value, rH-value and specific resistance (pw) and is calculated with formula 3. It equals an electric performance and describes an integral system (11).
P (μ Watt) = [29,07mV (rH – 2 x pH)]2 / Pw (formula 3)
Photometric wave-lengths of products: sensor supported subjectively determined after Dochow (2)
Statistical evaluation: t-test (α = 0,05)

Resultaten:
Bij de groep behandelt met bioveldtransformator was een beduidend lagere botrytisaantasting dan bij de klassiek behandelde.
Proef 1: resultaat van het blind testen:
Bioveld: 1023 punten
Klassiek: 807 punten
Deze test is uitgevoerd door het onderwijzend personeel van de plaatselijke landbouwschool en de resultaten zijn verkregen na twaalf evaluatie rondes. Het maximum aan punten dat kon gegeven worden was 1200.
Naar aanleiding van de 216 punten die meer zijn gegeven aan de bioveld-aardbeien kunnen we stellen dat deze variant tot 27% meer geapprecieerd werd dan de conventionele variant.