Nieuwsberichten over elektrosmog

Door het groeiende aantal elektronische apparaten in onze omgeving neemt ook de blootstelling aan straling van laagfrequente en hoogfrequente velden gestaag toe. Als u wilt weten in welke mate elektrische en magnetische velden en elektromagnetische straling uw gezondheid beïnvloeden, kunt u niet om een ​​elektrosmogmeting heen. In dit artikel leer je hoe je zelf elektrosmog kunt meten en waar je op moet letten tijdens je meting.

Wat is elektrosmog?

Electrosmog (ook: E-smog) is de term voor de dagelijkse blootstelling aan technisch gegenereerde magnetische en elektrische velden en elektromagnetische straling in onze omgeving. Overal waar elektriciteit stroomt en spanning wordt opgewekt of radiosignalen zoals WLAN, mobiele radio of radiogolven worden gebruikt, kan elektrosmog worden gemeten.

Normaal gesproken verwijst de term “smog” naar een zichtbare verontreinigende stof in de lucht. Elektrosmog daarentegen is een onzichtbare vervuiling die de mens nauwelijks met zijn zintuigen kan waarnemen.

Om elektrosmog zichtbaar te maken, zijn daarom geschikte apparaten vereist. Omdat het om verschillende fysische verschijnselen gaat, moet bij het meten van elektrosmog onderscheid worden gemaakt tussen laagfrequente elektrische velden en hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV).

Waarom is het zinvol om elektrosmog te meten?

Volgens het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming omschrijft bijna 2 procent van de bevolking zichzelf als elektrosensitief . Elektrosensitieve (ES) en elektrohypersensitieve (EHS) vertonen vaak symptomen zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid of tinnitus in aanwezigheid van elektrische of elektromagnetische straling, wat kan bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van leven.

Getroffen personen ontwikkelen meestal aanzienlijk lijden, wat kan leiden tot een vermindering van de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn er andere secundaire stoornissen zoals frustratie, depressie en angst, die het leven van elektrosensitieve mensen negatief beïnvloeden.

Alle reden dus om ES en EHS (ook wel EMF-syndroom of radio-allergie genoemd) serieus te nemen en de discussie over de schadelijkheid van elektrosmog voort te zetten.

Met welk meetapparaat kan ik elektrosmog meten?

Er zijn twee verschillende soorten apparaten beschikbaar voor het meten van elektrosmog: laagfrequente meetapparaten en hoogfrequente meetapparaten.

Laagfrequente meetapparatuur

Laagfrequente meters zijn geschikt voor het meten van laagfrequente elektrische en magnetische velden die worden afgegeven door hoogspanningsleidingen in huis en door de daarop aangesloten elektrische apparaten. Bijzonder kritisch in dit verband zijn de magnetische velden die worden gegenereerd wanneer een apparaat wordt ingeschakeld en stroom vloeit. Het laagfrequente elektrische veld van hoogspanningslijnen is minder gevaarlijk, maar het is 24 uur per dag aanwezig, tenzij de stroom volledig is uitgeschakeld of losgekoppeld door een vraagschakelaar. Instrumenten voor het meten van laagfrequente velden vindt u in onze winkel onder het kopje Laagfrequente meetinstrumenten.

Hoogfrequente meetinstrumenten

Hoogfrequente meetinstrumenten worden overal gebruikt waar een meting van hoogfrequente elektromagnetische velden vereist is. Hoogfrequente straling wordt bijvoorbeeld uitgezonden door apparaten zoals WLAN-routers, draadloze DECT-telefoons, smartphones en magnetrons en gebruikt het frequentiebereik van enkele megahertz tot het gigahertz-bereik. De hoge frequenties zijn niet gebonden aan een lokale geleider, net als de lage frequenties. De hoogfrequente straling straalt ver in alle richtingen uit en kan bijvoorbeeld vanuit de aangrenzende woning in de eigen woonruimte doordringen. Meetinstrumenten voor het meten van hoogfrequente elektromagnetische velden vindt u in onze winkel onder het kopje Hoogfrequente meetinstrumenten.

Hoe werkt een elektrosmogmeting? Een stapsgewijze handleiding

Als je elektrosmog wilt meten, kies dan eerst het geschikte apparaat. Als u niet zeker weet welk apparaat u moet kiezen, staan ​​wij altijd tot uw beschikking. Voor betrouwbare metingen mag u geen goedkope combinatieapparaten gebruiken, zoals deze in sommige bouw- en elektronicamarkten worden aangeboden, omdat ze vanwege hun ontwerp geen zinvolle metingen kunnen leveren.

1. Voorbereiding

Vrijwel alle meetinstrumenten van Gigahertz Solutions worden geleverd in een schokbestendige kunststof koffer. Dit zorgt ervoor dat de hoogwaardige technologie veilig kan worden opgeslagen en vervoerd. Voordat u elektrosmog gaat meten, moet bij gebruik van een hoogfrequent meetapparaat eerst de antenne worden ingestoken (niet nodig bij laagfrequent meetapparaat). Antenne en antennekabel mogen niet gebogen zijn en moeten in het algemeen met zorg worden behandeld. Zodra de antenne is aangesloten en het instrument is ingeschakeld, kunt u de meting starten.

2. Hoogfrequente elektrosmog meten (met een HF-analysator)

Afhankelijk van welke van onze meters je gebruikt om hoogfrequente elektrosmog te meten, heb je verschillende mogelijke functies met de meters. Met de functie meetbereik (“Range”) stelt u het meetbereik in, altijd beginnend met het grootste bereik. Afhankelijk van of u het volledige signaal of alleen het gepulste deel wilt meten, selecteert u de instelling “Volledig” of “Puls”. Met de functie “Signaal” bepaalt u of de gemiddelde waarde RMS of de hoogste piek. Bouwbiologie houdt bij metingen altijd rekening met de piekwaarde (“Peak”), dit is dan ook onze standaard instelling.

De meting zelf gebeurt met een vegende handbeweging in de vorm van een liggend cijfer acht, aangezien hoogfrequente elektromagnetische straling verticaal of horizontaal gepolariseerd is. Onze meters en antennes zijn zo ingesteld dat ze automatisch de verticale straling meten wanneer het display evenwijdig aan de grond staat. Om ook het horizontale gedeelte te meten, dient u de meter regelmatig 90° te zwenken. Op deze manier doorkruis je vervolgens het hele woonoppervlak om eerst de gebieden te bepalen die het meest zijn blootgesteld aan elektrosmog.

Als u de gemeten waarden wilt vergelijken met uw richtwaardentabel, kies dan altijd de hoogst gemeten waarde in een ruimte. Als u wilt weten welke hoogfrequente straling momenteel overheerst, kunt u gebruik maken van de volumeregeling van de audio-analyse van het meetapparaat. Op onze homepage hebben we ter vergelijking de akoestische patronen van veel radiodiensten gepubliceerd.

3. Laagfrequente elektrosmog meten (met een LF-analysator)

Zoals gezegd heb je voor onze laagfrequente analysers geen externe antennes nodig. U kunt direct beginnen met meten. Zet de keuzeschakelaar op “M” om de magnetische fluxdichtheid te meten of op “E” om de elektrische veldsterkte te meten. Er zijn twee mogelijkheden om de elektrische veldsterkte te meten. Het aarden van de meter wordt aanbevolen voor het vinden van bronnen van elektrische wisselvelden. Regelmatige metingen zijn ook mogelijk zonder de meter te aarden. Voor een E-veldmeting houdt u de meter zo dicht mogelijk bij uw lichaam en beweegt u vervolgens door de gewenste ruimte. Zwaai de meter alle kanten op. Meet vooral op plaatsen waar u in het dagelijks leven veel tijd doorbrengt (bijv. slaapkamer, studeerkamer etc.).

Voor het meten van wisselende magnetische velden zet u de keuzeschakelaar in stand “M”. Aarding of het dicht bij het lichaam dragen van het apparaat is niet nodig bij het meten van de magnetische fluxdichtheid. Onderzoek nu de gewenste ruimte en houd het meetinstrument tegen de stralingsbron zoals nader beschreven in onze gebruiksaanwijzing.

4. De bron vinden

Zodra u besmette gebieden in uw huis hebt gedetecteerd, is de volgende stap het nauwkeurig lokaliseren van de bron van de straling. Door bijvoorbeeld de stroom bij uw meterkast uit te schakelen of WLAN-routers uit te schakelen, kunt u meestal direct de bron bepalen. Als de stralingsniveaus daarna nog steeds te hoog zijn, ligt de oorzaak buiten uw woongebied. Voorbeelden zijn regionale zendantennes, nabijgelegen hoogspanningslijnen of het WLAN van de buren. Ziet u geen mogelijkheid om de externe stralingsbron te elimineren, dan helpen wij u graag met onze afschermingsproducten of een professionele elektrosmogsanering.

Welke grenswaarden gelden voor een elektrosmogmeting?

Helaas heeft de huidige wetgeving uitsluitend het thermische effect van elektrische en elektromagnetische straling gebruikt voor het bepalen van grenswaarden, omdat dit bijzonder eenvoudig te meten is. De wetgeving gaat ervan uit dat er pas gevaar voor de mens bestaat als een lichaamsdeel met meer dan 1°C wordt verwarmd.

Voor veel artsen, bouwbiologen en wetenschappers gaan de wettelijke grenzen niet ver genoeg. In plaats daarvan volgen velen van hen de “standaard voor meettechnologie voor bouwbiologie”. Hier zijn enkele voorbeelden van hun richtwaarden voor elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (stralingsdichtheid in microwatt per vierkante meter (µW/m²)):

Beoordelingsrichtlijn volgens de norm bouwbiologische meettechniek:

Hoge frequentie

– – 0,1-10 µW/m² = Gering
– 10-1000 µW/m² = Ernstig
– > 1000 µW/m² = Extreem

Lage frequentie

– – 20-100 nT = Gering
– 100-500 nT = Ernstig
– > 500 nT = Extreem

tabblad. 1: Bouwbiologische richtwaarden voor hoogfrequente en laagfrequente velden

Conclusie: Elektrosmog meten – ook zelf te doen!

Of het nu gaat om WLAN, mobiele radio, mobiele telefoon of magnetron: er is meer straling in onze omgeving dan ooit tevoren. Nooit eerder in onze evolutie zijn we blootgesteld aan zo’n spervuur ​​van elektrische en magnetische velden en elektromagnetische straling. Als u uzelf wilt beschermen of wilt weten door welke straling u momenteel wordt beïnvloed, zijn er een aantal hoogwaardige producten beschikbaar voor afscherming en voor het meten van hoogfrequente en laagfrequente velden.

Vertaald bericht van GigaHertz Solutions: https://gigahertz-solutions.com/Measuring-electrosmog-This-is-how-its-done-Gigahertz-Solutions

Leave a Comment