Memon Bionic Instruments - bescherming tegen straling

Privacyverklaring

@@-woonbiologie (https://aa-stralingbescherming.nl/ ), gevestigd aan Oosterweg 18 9649JW Muntendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: @@-woonbiologie Oosterweg 18 9649JW Muntendam 0598633699
A. Ammersken is de Functionaris Gegevensbescherming van @@-woonbiologie hij is te bereiken via info@aa-woonbiologie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
@@-woonbiologie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
@@-woonbiologie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
@@-woonbiologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- @@-woonbiologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
@@-woonbiologie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
@@-woonbiologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij hanteren bewaartermijnen van persoonsgegevens volgens geldende wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
@@-woonbiologie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
@@-woonbiologie https://aa-stralingbescherming.nl/ gebruikt geen technische, analytische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door @@-woonbiologie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aa-woonbiologie.nl.

@@-woonbiologie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
@@-woonbiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aa-woonbiologie.nl

Nieuws

Powerline ist keine Alternative zu WLAN

Powerline ist keine Alternative zu WLAN -

Die Kundin: „Ich will aber kein WLAN!" – Die Verkäuferin: "Dann empfehle ich Ihnen Powerline! Das läuft über Ihr Stromnetz, das strahlt nicht!“ Vielleicht weiß es die Verkaufsperson wirklich nicht besser, aber – Powerline strahlt auch, und wie!

...lees meer