sub SUCCESFACTOREN – Onderzoek naar levenscondities van de kippen in kippenstal

Onderzoek naar levenscondities van de kippen in kippenstal

Onderzoek naar levenscondities van de kippen in kippenstal

Öko-Marketing. Bickelweg 3 – CH-8913 Ottenbach

49% minder sterfte van de kippen in kippenstallen na plaatsing van de Memon® Milieu Technologie.
Betere voorwaarden en prestaties bij het fokken van dieren met de Memon® Transformers

De best mogelijke kweek van levende dieren omvat – naast een omgeving die zo natuurlijk mogelijk is, goede voeding en groene ruimte – de vermindering van schadelijke externe invloeden aan de gezondheid zoals stralingsvelden en chemicaliën. In het bijzonder de laatste jaren blijken de omgevingsvoorwaarden een sterk negatief effect te hebben op mens en dier, waardoor de nood aan ecologisch aanvaardbare tegenmaatregelen meer en meer dringend en noodzakelijk is geworden.

Door het gebruik van integrale concepten voor veeteelt over de laatste 10-tallen jaren, in het bijzonder in het domein van pluimveeteelt, blijkt één probleem echt serieus te zijn: de heel sterke vorming van stof die voornamelijk het resultaat is van de veranderde luchtionen door electro-smog. Deze duidelijke externe factor die schadelijk is voor de gezondheid komt voort uit verschillende minder voor de handliggende factoren. De herhaaldelijke ervaringen van landbouwers tonen telkens opnieuw dat dieren die in zwaar vervuilde ruimtes leven minder presteren, onder stress lijden en gedragsstoornissen vertonen.

Om een intacte omgeving te bewerkstelligen en dus een gezonde en een natuurlijke dierenstal te creëren, moet men er naar streven de schadelijke invloed zo veel mogelijk te verminderen, indien mogelijk, zelfs volledig te elimineren.

Sterfte van dieren in verschillende legkippenbedrijven
Gespecialiseerde bedrijven in legkippen fokken de eendagskuikens tot volwassen leghennen. In deze periode moeten de kuikens alles leren ter voorbereiding van hun toekomstige omgeving in de verschillende legbedrijven. De dieren hebben verschillende behoeften omtrent klimaat, voeding en zorg gedurende deze 18 weken. De eerste 42 dagen zijn van groot belang voor de latere productieprestaties en het aanleren van de relevante vereisten van de verschillende legstallen. Naast de goede zorgen van de landbouwer is het klimaat van doorslaggevend belang op de legkwaliteit van de toekomstige leghennen.
De volgende grafiek toont de verschillende sterftecijfers van dieren op 6 boerderijen in 11 productierondes.

Sterfte van dieren in verschillende legkippenbedrijven

De richtlijnen van de producent van de dieren zijn gebaseerd op verliezen van 2% tot 4% in de eerste 18 weken. De 3 boerderijen die voorzien waren van de Memon 4-Systemen Combi – en Water Transformers toonden een duidelijk lager verlies van dieren. Een percentage van 1,24% tegenover 2,42% in de stallen zonder de Memon® Transformers. Dit toont een drastische vermindering van 49% minder sterfte. Aantal sterfte van kippen getest in 6 stallen.

Invloed van de Memon® Transformer op de legproductie van 5500 kippen met vrije loop.
Een investeerder in Zuid West Duitsland wou starten met de productie van ecologische eieren en ging een opleiding volgen over natuurlijke kippennesten in Zwitserland. Bij mijn bezoek aan zijn boerderij op 29 november 2005 werden mij de bestaande stallen getoond. In de heel mooie stallen die een vrije loop voor de dieren toelaat, met planten en een dak van Lothar hout had hij af en toe kleine en grotere problemen met zijn kuikens. Prestatievariaties en sterfte konden niet altijd worden verklaard. Mijn onderzoek van de stalsituatie bracht enkele verklaarbare oorzaken aan het licht.

De test van het water en de meting van ionen in de stal vertoonden vervuilingen met pathogene (schadelijke) informaties die een negatief effect hebben op het immuun systeem en metabolisme van de dieren alsook op het algemeen welzijn. Het genomen watermonster werd geanalyseerd door IBM (Instituut for Bio-Energetic Metingen) die mijn testresultaten heeft bevestigd. De 5500 stuks, 18-week-oude dieren van het ras Lohmann Brown waren in de stal gebracht op 28 september 2005 en gaven mij een gestreste indruk te hebben. Na mijn testresultaten te hebben besproken met de zaakvoerder van de boerderij en hem de mogelijkheden van de Memon® Transformatoren te hebben uitgelegd, heb ik de Vier Systemen Combi-en Water Transformer geïnstalleerd in 3 van de 6 stallen voor een testperiode van zes maanden.

Wanneer ik bij een bezoek op 8 februari 2006, de efficiëntie van de Transformers wou controleren, toonde hij mij de resultaten van de kippen en zijn ook alle overige stallen voorzien van Memon® Transformers. De landbouwer toonde mij de prestatiegegevens van de dieren. De analyse van de 5500 kippen toonden in de eerste drie maanden, voor dat de Memon® Transformers werd geplaatst, de gebruikelijke prestaties van de boerderij.
Invloed van de Memon® Transformer op legcapaciteit van 5500 Freilandhennen

legcapaciteit van 5500 Freilandhenne

Na het plaatsen van de Memon® Transformers, op leeftijd van 32 weken, vertoonden de dieren een lagere eileg dan de gemiddelden van de Lohman organisatie maar de grootte van de eieren verhoogden omwille van een hogere waterinname van de dieren. Deze eerste terugval, zoals die ook in de Homeopathie gekend is, stopte na drie weken. Vanaf week 35 begonnen de dieren meer en grotere eieren te leggen dan voorheen, zelfs hoger dan de vooropgestelde prestaties van de Lohman organisatie. De terugval van de prestatie tegenover de standaard prestatie van ongeveer 42000 eieren tot leeftijd van 35 weken werd omgezet tot een winst van meer dan 5000 extra eieren na 28 weken. Deze gegevens tonen de duidelijke impact van het harmoniseren van de omgevingscondities op de prestaties en het welzijn van de dieren.

legcapaciteit van 5500 Freilandhenne

Boerderij van leghennen Frankisch, Zwitserland
Om te voldoen aan het ‘ecologisch’ label heeft een landbouwer zijn conventioneel ingerichte stal gewijzigd volgens de richtlijnen van “Natuurland verbond” (Natural Land Association). Gedurende verschillende ronden had de landbouwer grote problemen. De dieren pikten hun veren uit, vertoonden kannibalisme, een hoog sterftecijfer en een groot verschil van gewicht onder de dieren. Om de dieren te kalmeren werden de ramen geblindeerd en het kunstlicht diende zo sterk gedimd te worden dat je de dieren bijna niet meer kon zien in de stal.

De man had gehoord van het succes van de Memon® Transformers van zijn leverancier van kuikens in Zuid West Duitsland en heeft mij gevraagd de situatie te helpen oplossen. Zowel de Vier Systemen Combi als de Water Transformer werden geïnstalleerd in de Ecostal. Jammer genoeg werden geen voer- en waterconsumpties bijgehouden door de landbouwer. Doch, hij heeft volgende ervaringen gemeld:
“Gedurende de laatste twee ronden diende hij het licht niet meer te dimmen en was daglicht terug mogelijk door de ramen zonder dat de dieren naar elkaar pikten. De uniformiteit onder de dieren en het gewicht was enorm verbeterd en de klanten die hij aanlevert waren zeer tevreden over de prestaties van de dieren.”

Conclusie
De installatie van de Memon® transformers toont een duidelijke verbetering van verschillende omgevingsvoorwaarden. In alle bedrijven drinken de dieren meer water, de prestaties zijn verhoogd en/of het voedselverbruik is gezakt. Het resultaat is een meer efficiëntere voedselopname, de ratio voeding per kilogram eimassa is gedaald. In alle kippenrennen is de vervuiling door stof en reuk gedaald na de installatie van de Memon® Transformers.
CH-Ottenbach, 4 Juni, 2007
Willy Baumann

Willy Baumann

Ing. Agr. HTL
Specialist Consultant for Near-Natural Animal Husbandry, Coop Building and Feeding.
*1951, Ausbildung zum praktischen Landwirt in der Schweiz und Studium Marketing und Betriebswirtschaft an der Ingenieurschule für Landwirtschaft in Zollikofen/CH. Berufsbegleitendes Nachdiplomstudium in Unternehmensführung an der FH Luzern.
Nach vier lehrreichen Praxisjahren im Vieh- und Fleischhandel sowie in der Fleischverarbeitung Wechsel in die Fütterungsberatung für landwirtschaftliche Nutztiere. Im Zuge der Umsetzung des Schweizer Tierschutzgesetzes entwickelte er sich immer mehr zum ganzheitlich orientierten Fachberater für artgemäße Haltung, Fütterung und Zucht für alle landwirtschaftlichen Nutz-tiere.
Als Geschäftsführer einer Geflügelzuchtorganisation lernte er die Mechanismen und Strategien der heute noch drei weltweit tätigen Geflügel-Zuchtunternehmen kennen.
Seither engagiert er sich für eine Geflügelzucht, die sich an einer artgerechten Haltung und Fütterung orientiert. Seit 1995 ist er Geschäftsführer der Beratungsfirma Öko-Marketing GmbH in Ottenbach/CH. Entwicklung und Realisierung eines funktionierenden Mehrklimazonenstalls für artgerechte Geflügelhaltung.
Autor des Fachbuches “Artgerechte Hühnerhaltung”. Mit seiner Fachkompetenz war Willy Baumann über zehn Jahre in verschiedenen Gremien von Bioverbänden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten, und wird immer wieder um Rat gefragt.