Nieuwsberichten over elektrosmog

https://dvhn.nl/groningen/GGD-biedt-%E2%80%98alu-hoedjes%E2%80%99-helpende-hand-21892145.html

Reactie op het artikel: De „alu“ hoedjes van de GGD.

Met verbazing en ongeloof hebben wij het artikel; “GGD biedt ‘alu-hoedjes’ de helpende hand” gelezen. Angst voor elektrische straling is en blijft onnodig. Toch hebben de GGD ’s besloten mensen die denken ziekte zijn van elektromagnetische straling voortaan serieus te helpen. Hen overtuigen dat ze voor niks bang zijn, werkt namelijk niet. Onze eerste reactie was; bij de GGD ‘s zijn ze het slachtoffer van hun eigen denkwijze, de hersencellen van de medewerkers zijn al aangetast door hun stelling dat het loont veel Wi-Fi zenders in hun buurt te hebben.

Je hoeft geen wetenschapper te zijn, elke burger met een beetje gezond boerenverstand kan wel bedenken dat de stelling van de GGD ‘s: “Hoe dichterbij een zender of router staat, hoe minder, sterk het zendvermogen hoeft te zijn. Dus loont het om veel Wi-Fi zenders dicht in de buurt te hebben” niet klopt.

Deze stelling is voor Wi-Fi zenders klinkklare onzin! Elke Wi-Fi zender is er een teveel.

GSM telefoons en Smartphones / iPhones zijn wel voorzien van een mechanisme waarmee het stroomverbruik wordt verminderd. Als een toestel zich dicht bij een GSM / UMTS zender bevindt, dan wordt het zendvermogen omlaag gebracht. Hiermee wordt het stroomverbruik verminderd en gaat de batterij langer mee.

Ondanks het feit dat overheidsinstanties als de Gezondheidsraad en nu dus ook de GGD ‘s beweren dat Elektromagnetische straling geen gezondheidsrisico veroorzaakt, krijgen wij uit de markt andere signalen.

Wij, als woonbiologen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van straling. Met mensen die niet meer kunnen functioneren, uitbehandeld zijn in het medische circuit, naar huis gezonden worden met de mededeling “we kunnen niets meer voor u doen”, “het zit bij u tussen de oren”, “u moet er maar mee leren leven…”

Het is triest dat de GGD ‘s stellingen uiten als: Angst voor elektrische straling is en blijft onnodig en dat onderbouwen door de volgende stelling: Meer straling zonder Wi-Fi.

In onze Biofotonen praktijk kunnen wij stralingsbelasting in de cellen meten en constateren dat er een milieuramp dreigt doordat er steeds meer draadloze toepassingen gepromoot worden die de menselijke cellen belasten.

De laatste vinding van de industrie is nu op medisch gebied; er worden sensoren ontwikkeld die op het lichaam bevestigd worden om b.v. bepaalde functies van het hart meten en deze dan door middel van Bluetooth signalering door te zenden naar een Smartphone die de meetgegevens weer door moet zenden via UMTS naar een medisch specialist of ziekenhuis.

De Bluetooth toepassing van de sensoren belasten in ernstige mate de gemeten cellen, waardoor de meting onbetrouwbaar is. Vervolgens worden de cellen nogmaals belast als de informatie via UMTS wordt verzonden. Hoe gezond wil je het hebben?. De mens zal hier niet beter van worden….

De telecomindustrie gaat “gedreven door het grote geld” door met allerlei toepassingen van draadloze technieken.

In 2016 werd G4 UMTS uitgerold, heden zijn er vergevorderde plannen om in Noord Groningen een proefgebied voor G5 UMTS in richten. Nog meer masten/zenders, nog hogere stralingsniveaus om met nog grotere bandbreedtes en de bijbehorende hoge straling de omgeving te belasten.

Ook de huiskamer ontsnapt niet aan de expansiedrang van de industrie. Geavanceerde Bluetooth luidspreker systemen zullen nog hogere stralingsbelasting afgeven aan de bewoners.

Niet te vergeten zijn de Bluetooth toepassingen voor handsfree bellen in de auto. Een chauffeur moet in het hedendaagse verkeer alle aandacht bij dit verkeer hebben.

Door de schadelijke invloeden van de Bluetooth signalen in de auto worden de hersencellen zodanig belast wat gevolgen heeft voor veilig rijden, door straling wordt o.a. het reactievermogen van de chauffeur beïnvloedt.

Hierdoor wordt de chauffeur minder alert, waardoor de kans op ongevallen sterk toeneemt. Ook andere systemen, zoals Smartphones, Navigatiesystemen, (Maut -en Tolkastjes in vrachtauto’s) dragen hier aan bij.

Leave a Comment