Memon Bionic Instruments - bescherming tegen straling

Informatie straling telefoons (DECT en mobiel)

Wat is telefoonstraling?
Ons dagelijkse leven is onvoorstelbaar geworden zonder mobiele en draadloze telefoons. Deze zenden elektromagnetische golven uit die gemoduleerd zijn. De modulatie bepaalt de draaggolf voor de informatie.
De huidige geïnstalleerde telefoonnetwerken zenden uit binnen een reikwijdte van 800 megahertz tot 1,9 gigahertz. De nieuwe netwerken zullen een reikwijdte hebben van 2,4 en 2,8 gigahertz en zelfs zenden bij 4 en 5 gigahertz.
Terwijl de natuur werkt met ononderbroken trillingen, zendt de moderne mobiele telefoontechniek onnatuurlijke, pulserende (d.w.z. ze gaan onregelmatig aan en uit) trillingen uit.
Deze onregelmatige trillingen storen de biologische processen en dringen via zeer kleine openingen tot binnenin huizen en gebouwen. Door resonantiefenomenen kunnen deze golven in biologische systemen binnendringen en zo de gezondheid ernstig beïnvloeden.

De straling van de telefoon en zijn eigenschappen

Mobiele telefoon
Afhankelijk van het netwerk (de D- of E-netwerken) bedraagt de frequentie reikwijdte van het uitzenden 0,8 tot 0,9 GHz ( gigahertz) en 1,8 tot 1,9 GHz. Het is het pulseren van de stralen dat de microgolfstraling van mobiele telefoons zo schadelijk maakt.
Een mobiele telefoon die aan staat is een zender die constant schadelijke straling rechtstreeks de hersenen instuurt.
Prof. dr. Leif Salford (een neurochirurg aan de Zweedse Universiteit in Lund) heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan op de hersenen van ratten.
Hij toonde aan dat elektromagnetische straling heel gemakkelijk door de natuurlijke bescherming van de hersenen heen kan gaan, waardoor giftige stoffen gemakkelijker de hersencellen kunnen beschadigen. De straling veroorzaakte donkere vlekken, de zogenaamde necrose, in de beschadigde hersenen van de proefdieren. Deze beschadigingen kunnen leiden tot neurologische afwijkingen en ernstige stoornissen
Vooral bij kinderen en jonge mensen is het beduidend gevaarlijker om aan deze stralen te zijn blootgesteld, omdat hun centrale zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld is!

DECT draadloze telefoon


Draadloze DECT-telefoons vormen een eigen mobiel radiostation in huis. Deze apparaten zenden binnen een bereik rond 1,8 gigahertz met een pulsfrequentie van 100 hertz.
De apparaten zenden dag in dag uit pulserende straling op hoge frequentie uit, zelfs wanneer u ze niet gebruikt en de ontvanger op de lader staat. Bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie DECT-telefoons werd gelukkig op dit feit gereageerd en ze zenden nu alleen maar straling uit wanneer er een signaal is.

De bevindingen van het onderzoek m.b.t. het effect van gepulseerde straling

Onderstaande gezondheidsklachten werden in verband met pulserende elektromagnetische straling waargenomen

Telefoonstraling

In verschillende wetenschappelijke vakkringen wordt verondersteld dat het gebruik van mobiele telefoons en telefooncentrales mogelijkerwijze een negatieve invloed op het lichamelijk welzijn en de hersenwerking heeft.
Mogelijke gevolgen van het gebruik van mobiele en draadloze telefoons:

Mogelijke gevolgen van het gebruik van mobiele en draadloze telefoons

Opgelet!

Tot 30 minuten na een gesprek met een mobiele telefoon is er zelfs een verhoogd risico op het krijgen van een ongeval vanwege de verstoring van neurofysiologische processen.
Enkele minuten gebruik van een mobiele telefoon is genoeg om in de beschermingslaag van de hersenen door te dringen, waardoor albumine en lichaamsgiftige stoffen kunnen binnendringen en zo zenuwcellen kunnen vernietigen.

Mogelijke gevolgen:

Nieuws

Bescherm u tegen 5G straling

Bescherm u tegen 5G straling -

Bescherm u tegen 5G straling met memon bionic instruments producten

...lees meer