Memon Bionic Instruments - bescherming tegen straling

memonizerWORKSTATION

memonizerWORKSTATION

memonizerWorkstation, neutraliseren van elektrosmog rondom uw werkplek op kantoor.

Werk in harmonie met Memon®!

U kunt van een milieuvriendelijke omgeving dromen of die zelf aanschaffen.

Met een memonizerWORKSTATION kan een gezonde leefomgeving gecreërd worden. Om dit te bereiken wordt op het elektriciteitsnet een memonizerWORKSTATION aangesloten. De memonizerWORKSTATION zorgt voor het opbouwen van een beschermend veld in de ruimte waar u bescherming wenst.

De memonizerWORKSTATION werkt op 4 gebieden voor het harmoniseren van de werkplek.

Dit is de oplossing voor beschermd tegen straling buitenshuis werken. De oplossing wanneer U in een ruimte komt waar U voor uzelf op uw eigen of tijdelijke werkplek bescherming wilt, zoals bv. in hotels, op kantoor van uw werkgever / klant etc.

De memonizerWORKSTATION bereikt optimale resultaten. Alle apparaten en kabels die aan de contactdoos van de Workstation Transformer worden aangesloten zijn geharmoniseerd en fungeren als informatie-dragers. U wordt beschermd in de ruimte waar de memonizer WORKSTATION is geplaatst.

  1. Het opgebouwde veld beschermt de cellen van mens en dier tegen alle niet natuurlijke laagfrequente straling (netspanningsvelden)
  2. Het opgebouwde veld beschermt de cellen van mens en dier tegen alle niet natuurlijke hoogfrequente straling (wifi, dect, gsm/umts, radar, enz)
  3. Het verhoogt de hoeveelheid negatieve Ionen, verbetert de luchtkwaliteit, neutraliseerd fijnstof etc. Het zorgt voor een bescherming tegen stralings-invloeden uit externe zendmasten (gsm/umts), hoogspannings en- boven-leidingen van trein & tram.
  4. Het neutraliseerd Geopatische verstoringen, hierdoor wordt u beschermd tegen z.g. aardstralen.

Het resultaat:
Werken in een geharmoniseerde omgeving. Breng uw milieu in natuurlijke harmonie en verwijder milieuspanning met memon® bionic instruments!

Voordelen:

Toepassing:
Op zichzelf staande oplossing. Sluit eindapparaten aan op de contactdoos en schakel deze in. Alleen gebruiken als er geen memonizerCOMBI in het gebouw geïnstalleerd is, aangezien het effect anders ongedaan wordt gemaakt.

Prijzen

memonizerWORKSTATION € 885,00

De gegarandeerde gebruiksduur van de memonizerWORKSTATION is 20 jaar.

Heeft u een vraag over uw specifieke situatie? Wij adviseren U graag!

Nieuws

Bescherm u tegen 5G straling

Bescherm u tegen 5G straling -

Bescherm u tegen 5G straling met memon bionic instruments producten

...lees meer