Memon Bionic Instruments - bescherming tegen straling

memonizerCOMBI

memonizerCOMBI

U kunt van een milieuvriendelijke omgeving dromen of er zelf een aanschaffen.

Met een memonizerCOMBI kan een gezonde leefomgeving gecreërd worden, om dit te bereiken wordt in het elektriciteitsnet een memonizerCOMBI gemonteerd. De memonizerCOMBI zorgt voor het opbouwen van een beschermend veld in alle ruimten waarin zich elektriciteitsbedrading bevindt. De memonizerCOMBI werkt op 4 gebieden voor het harmoniseren van de leefomgeving in huis, appartement, kantoor, werkruimte, enz.

  1. Het opgebouwde veld beschermt de cellen van mens en dier tegen alle niet natuurlijke laagfrequente straling (netspanningsvelden), hoogspannings en-boven leidingen van trein & tram.
  2. Het opgebouwde veld beschermt de cellen van mens en dier tegen alle niet natuurlijke hoogfrequente straling (wifi, dect), stralingsinvloeden van externe zendmasten (gsm/umts G3 en G4, C2000 en radar).
  3. Het verhoogt de hoeveelheid negatieve ionen, verbetert de luchtkwaliteit, neutraliseerd fijnstof etc.
  4. Het neutraliseerd geopatische verstoringen, hierdoor wordt u beschermd tegen z.g. aardstralen.

Deze Transformer harmoniseert gelijktijdig de lucht, elektrosmog afkomstig van de elektriciteit, de externe elektrosmog en aardstralen. Het plaatsen van een memonizerCOMBI brengt de negatieve ionen opnieuw in beweging, daardoor wordt de lucht binnen de ruimte automatisch gezuiverd. Het elektrische netwerk is geharmoniseerd en alle schadelijke informatie wordt volledig geneutraliseerd, daardoor heeft de interne en externe elektrosmog niet langer een schadelijk effect. De stralen van de aarde verliezen hun schadelijke informatie en zo hun ziekmakende effect.

Resume:
De memonizerCOMBI neutraliseert ALLE niet natuurlijke stralingen in het laag -en hoogfrequente gebied die veroorzaakt worden door apparaten welke met een kabel of snoer zijn aangesloten aan het elektriciteitsnet. De memonizerCOMBI verzwakt de vorming van de positieve Ionenstroom en versterkt de vorming van de negatieve Ionenstroom, hierdoor wordt de luchtkwaliteit sterk verbeterd. De memonizerCOMBI neutraliseert alle Geopatische belastingen deze verliezen hierdoor hun schadelijke informatie en zo hun ziekmakend effect.

Het resultaat:
Men voelt zich 's morgens bij het ontwaken fit en goed uitgerust, men ademt schone, verse lucht in en men kan zich daardoor goed concentreren en tevens beter presteren. Breng uw milieu in natuurlijke harmonie en verwijder milieuspanning met memon® bionic instruments!

Voordelen:

Toepassing:
In huizen, appartementen, kantoren, bedrijven,fabrieksgebouwen, winkels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels en restaurants, schepen, enz. Men heeft slechts één memonizerCOMBI per elektriciteitsinstallatie nodig.

Voor het bepalen van het juiste type memonizerCOMBI dient de totale vloeroppervlakte van de woning te worden berekend. Hierbij moeten alle ruimten en aanbouw / bijgebouwen waarin zich elektriciteitsleidingen bevinden meegeteld worden.

Hieronder een overzicht van de standaard leverbare memonizerCOMBI. Wilt u informatie over de prijzen, neem dan contact met ons op.

Prijs:
€ 884,00
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

De gegarandeerde gebruiksduur van memon® bionic instruments is 20 jaar. U heeft zich dus voor de tijdsduur van 20 jaar een milieu-vriendelijke omgeving aangeschaft.

Aandachtspunt:
Wij wijzen erop dat de memonizer als nieuwste product van de Informatie-technologie na het correct opvolgen van de installatievoorschriften zijn volledige werking zal doen, onafhankelijk van subjectieve bevindingen en verwachtingen van de gebruiker.

memonizerWLAN
memonizerWLAN

De memonizerWLAN werkt als extra bescherming tegen verstorende invloeden van uw Wifi router:

De memonizerWLAN geeft extra ondersteuning voor hooggevoelige personen om verstoringen door draadloze routers aan te pakken. De memonizerWLAN neutraliseert straling van Wifi routers. Voor optimale werking moet de memonizerWLAN altijd geplaatst worden in combinatie met de memonizerCOMBI. Per verstorende Wifi router één memonizerWLAN plaatsen. De memonizerWLAN is ter ondersteuning van Wifi signalen, die dermate sterk zijn dat de memonizerCOMBI onvoldoende bescherming biedt aan hoogsensitieve personen. Het is belangrijk te weten, dat de WLAN memonizer een product is ter ondersteuning van de memonizerCOMBI . Het heeft geen zin een memonizerWLAN te installeren als vervanger van de memonizerCOMBI. In de meeste gevallen geeft de memonizer COMBI voldoende bescherming tegen Wifi signalen. Voor hooggevoelige personen kan de memonizerWLAN extra ondersteuning bieden aan de schadelijke invloeden van sterke Wifi straling.

Opmerking:
Voor een goede werking moet de memonizerWLAN altijd geplaatst worden in combinatie met de memonizerCOMBI.

memonizerWLAN

Montage aanwijzing memonizerWLAN
Eenvoudige montage van de memonizerWLAN op de Wifi router (memonizer niet op aluminium delen plaatsen).

Prijzen:
memonizerWLAN (1 stuks per Wifi router) € 198,00

Heeft u een vraag over uw specifieke situatie? Wij adviseren U graag!

klik hier voor het downloaden van de algemene Memon folder waarin de werking van de Memon® Bionic Instruments wordt beschreven.

Montageafbeelding memonizerCOMBI
Geplaatst in een stopcontact.

memonizerCOMBI stopcontact


memonizerCOMBI (Centrale toepassing)

Plaatsing memonizerCOMBI in bijzondere situaties
Als montage in een stopcontact niet mogelijk is kan de centrale toepassing een oplossing bieden. Hiervoor is ten alle tijde advies op locatie nodig, wij informeren u gaarne over deze mogelijkheid. Prijzen centrale oepassing op aanvraag

memonizerCOMBI Centrale toepassing

Nieuws

Bescherm u tegen 5G straling

Bescherm u tegen 5G straling -

Bescherm u tegen 5G straling met memon bionic instruments producten

...lees meer