Memon Bionic Instruments - bescherming tegen straling

Grote gemene deler

Grote gemene deler

Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen hebben zijn:

1. Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw, onbewerkt,
ongekookt voedsel direct uit de natuur.
2. Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.
3. Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met
verborgen chemicaliën.
4. Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur / monoculturen
5. Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en internet

Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf deze zaken, door het vergiftigen van hun eigen lichaam en geest en die van hun kinderen met zware metalen, pesticiden, kwik, vaccin adjuvantia, bewustzijns veranderende medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO 's en programmeren zij hun geest met waanvoorstellingen.

Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische hersenbeschadiging.

We leven in een maatschappij waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal waar je kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging te maskeren, waardoor zij zich nog verder met medicijnen vergiftigen.

De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven.
Als je de maatschappij wilt herstellen, zal je eerst het voedsel moeten herstellen!

Bron: GVA-nieuwsbrief 24/12/14

Bekijk alle nieuwsberichten