Nieuwsberichten over elektrosmog

Vertaald bericht van: https://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/aerzte-appelle/internationaler-aerzteappell-mobilfunk-praevention-therapie-gesundheit/

Meer dan 1.000 artsen ondertekenden het “Freiburg Appeal” 2002. Het is in vele talen vertaald. 36 . 000 mensen van over de hele wereld hebben zijn waarschuwing over de gevaren van mobiele telefoons gesteund . Vandaag, tien jaar later, spreken wij als artsen en wetenschappers onze collega’s, burgers en politici over de hele wereld opnieuw met een internationale oproep.

Reden:

Ondanks alle waarschuwingen worden er voortdurend nieuwe radiotechnologieën geïntroduceerd in onze leefomgeving: gsm-netwerken, TETRA, LTE, draadloze telefoons, WLAN, babyfoons, radio-uitleesapparatuur, digitale radio en televisie, enz. Al deze radiotechnologieën zijn de biofysische organisatie van het leven overlappen met een groeiende dichtheid en diversiteit van elektromagnetische velden.

Het leven van mensen, dieren en planten wordt beheerst door natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) en signalen. Technisch gegenereerde velden met hun zeer lage tot zeer hoge frequenties kunnen de biologische stofwisselings- en communicatieprocessen van de cellen grondig verstoren. Met behulp van fijn afgestemde regelmechanismen kunnen de zelfgenezende krachten van het organisme in eerste instantie dergelijke verstoringen compenseren. Aanhoudende elektromagnetische stress kan echter leiden tot chronische schade aan deze biologisch zinvolle organisatie van het leven en als gevolg daarvan tot ziekten.

De gevolgen van deze fundamentele verstoring van de zelfregulatie zijn meermaals wetenschappelijk bevestigd: verhoogde doorlaatbaarheid van de beschermende bloed-hersenbarrière, veranderingen in hersengolven, verstoringen in de afgifte van neurotransmitters en hormonen (in het bijzonder de toename van stresshormonen) , schade aan het immuunsysteem en genetische informatie en verminderde vruchtbaarheid , om maar een paar van de meest sprekende voorbeelden te noemen. Oxidatieve celstress, een hoofdoorzaak van veel ziekten, wordt steeds duidelijker als een centraal werkingsmechanisme van blootstelling aan straling.

Wij dokters kijkendat psychische aandoeningen zoals depressie, burn-out, slaap-, angst- en paniekstoornissen in een zorgwekkend tempo toenemen. Dit geldt ook voor een hele reeks andere ziekten: beroertes bij jongere mensen, degeneratieve neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld vroege aanvang van dementiesyndromen), hoofdpijn, oorsuizen, autisme, leer-, concentratie- en gedragsstoornissen (ADHD) om maar te noemen de meest opvallende symptomen en ziekten om te bellen. Onze waarnemingen geven aan dat de toename van draadloze straling ook een van de bepalende omgevingsfactoren is die verantwoordelijk zijn voor een continue toename van allergieën, huidziekten, pijnsyndromen, vatbaarheid voor infecties, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, metabole onevenwichtigheden en multisysteemziekten.

Het waarneembare temporele en ruimtelijke verband tussen het optreden van deze ziekten en symptomen en het begin van blootstelling aan radiofrequenties (bijv. . Het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons/draadloze telefoons en de toename van hersentumoren is al lang duidelijk genoeg gedocumenteerd om te pleiten voor preventieve maatregelen.

Vooral kinderen en jongeren lopen risico. Hersentumoren zijn na leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Het groeipercentage voor oudere tieners is 1,5 procent per jaar in heel Europa. In Engeland is het aantal tumoren in de frontale en temporale kwab bij kinderen tussen 1999 en 2009 aanzienlijk toegenomen. Verslavend gedrag met mobiele telefoons en andere online apparaten blijft toenemen. Talrijke oproepen en resoluties vragen daarom om speciale maatregelen om kinderen en jongeren te beschermen, b.v. B. in het najaar van 2011 ook het Europees Milieuagentschap.

Het aantal mensen dat lijdt aan elektrohypersensitiviteit neemt voortdurend toe. Onmiddellijk of pas na uren reageren ze op de blootstelling aan technische velden met soms ernstige symptomen. Wij artsen verwelkomen het feit dat Zweden elektrosensitiviteit erkent als een handicap. We benadrukken ook dat het Europees Parlement de lidstaten heeft opgeroepen om “het voorbeeld van Zweden te volgen”, en ook dat Amerikaanse gouverneurs publiekelijk aandacht vragen voor de negatieve effecten van elektrohypersensitiviteit. Het voorbeeld van de Oostenrijkse medische vereniging, die richtlijnen heeft aangenomen voor de verheldering en behandeling van EMV-gerelateerde klachten en ziekten, zou ook in andere landen een precedent moeten scheppen.

De waarnemingen die door artsen over de hele wereld zijn verzameld, zijn consistent en worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs . Sommige daarvan tonen al tientallen jaren de schadelijke effecten van elektromagnetische velden aan en de daarmee samenhangende fundamentele aantasting van biologische regelcircuits ver onder de huidige grenswaarden. Bekend is het rapport van de internationale ‘BioInitiative Working Group’ (2007), dat bij de evaluatie van meer dan 1500 bestaande studies verschillende schades en gevaren documenteert. Sindsdien hebben talrijke recente studies de verontrustende resultaten bevestigd en tegelijkertijd de ongeschiktheid aangetoond van de geldende grenswaarden, die alleen schade door thermische effecten als mogelijk beschouwen. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) classificeerde straling van mobiele telefoons in mei 2011 als mogelijk kankerverwekkend vanwege het verhoogde risico op hersentumoren na jarenlang intensief gebruik van mobiele telefoons . En toonaangevende fabrikanten van mobiele telefoons onderbouwen het verband als ze octrooiaanvragen rechtvaardigen met het argument van het risico op kanker.

In tal van oproepen en resoluties hebben de afgelopen jaren steeds meer wetenschappers en artsen gewezen op de gezondheidsrisico’s van mobiele communicatie. In 2008 waarschuwde de Russische Stralingsbeschermingscommissie RNCNIRP voor de ernstige en onherstelbare effecten van elektromagnetische straling, vooral op kinderen, en in 2011 verscherpte zij haar waarschuwing opnieuw. In 2009 riep het Europees Milieuagentschap op tot dringende voorzorgsmaatregelen. Ook het Europees Parlement zet zich hier in 2009 voor in. In 2011 riep de Raad van Europa unaniem op tot het beëindigen van een radiobeleid dat in zijn huidige vorm niet als duurzaam wordt gezien.

II. Beroep:

Als artsen en wetenschappers vragen we hierbij collega’s en burgers om ons te steunen met hun handtekening in ons engagement om het leven te beschermen. We doen echter een beroep op de verantwoordelijken in de politiek om de bevolking de volgende voorzorgsnormen te garanderen, die ook de meest elementaire mensenrechten raken:

  1. Bescherming van de onschendbaarheid van de woning door het minimaliseren van de radiostraling die uw ‘eigen vier muren’ binnendringt.
  2. Aanzienlijke vermindering van blootstelling aan straling en grenswaarden tot een niveau dat de bevolking en de natuur betrouwbaar beschermt tegen schadelijke biologische effecten. Een verdere uitbreiding van de radiotechnologie is onverantwoord.
  3. Consequente voorkeur voor bedrade oplossingen in privéruimtes en openbare voorzieningen, met name kleuterscholen, scholen, universiteiten, verpleeghuizen en ziekenhuizen.
  4. Continu zendende apparaten/zendende systemen (zoals draadloze telefoons, W-LAN-systemen en radiometers) terugnemen en in ieder geval upgraden naar technologieën die alleen uitzenden op het moment van gebruik.
  5. Speciale bescherming voor kinderen en jongeren: Kinderen onder de 8 jaar mogen geen mobiele telefoons en draadloze telefoons gebruiken; Kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar zijn niet of alleen in noodgevallen toegestaan. Er mag geen reclame meer worden gemaakt voor mobiele telefoons en online apparaten voor kinderen en jongeren.
  6. Duidelijk zichtbare indicaties van risico’s en manieren om deze te minimaliseren op mobiele telefoons en andere draadloze apparaten en in de tekst van de gebruiksaanwijzing. Het verzoek om de mobiele telefoon niet op uw lichaam te dragen wanneer deze is ingeschakeld, is belangrijk.
  7. Door de overheid aangewezen toevluchtsoorden voor elektrohypersensitieve mensen; Het instellen van radiovrije openbare zones, vooral in het openbaar vervoer, analoog aan de beschermingszones voor niet-rokers
  8. Bevordering van de ontwikkeling van meer gezondheidsvriendelijke communicatietechnologieën, zoals het gebruik van elektriciteit. Uitbreiding van glasvezelnetwerken als basis voor een moderne, toekomstbestendige en prestatiegerichte bevrediging van de steeds toenemende vraag naar datatransmissiecapaciteit.
  9. Rijksfinanciering voor brancheonafhankelijk onderzoek en onderwijs dat sterke wetenschappelijke en medische indicaties van risico’s niet negeert, maar helpt deze verder te verduidelijken

Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle gezondheidsbewuste en milieubewuste medeburgers: Draag als consument uw steentje bij om de blootstelling aan straling te verminderen. Geef in eigen kring de voorkeur aan bedrade communicatietechnieken! Ontdek meer en geef uw kennis door aan uw familie, buren, vrienden en politici! Werk er in het algemeen aan dat de bescherming van de gezondheid en het milieu niet wordt afgemeten en beperkt op basis van commerciële belangen!

Honderden collega’s en burgers hebben de huidige oproep al ondertekend . Onderteken en steun ook ons ​​initiatief: Mobiele telefoons zijn een gevaar voor de gezondheid. Artsen roepen op tot achterstallige voorzorgsmaatregelen

Leave a Comment